open menu

SVs klimakampanje ga medlemsvekst

Klimakrisen truer framtiden – SVs klimakampanje hadde krav om nye løsninger.

I løpet av de siste to ukene har SVere i hele Norge tatt kampen for klimaet gjennom kampanjen «Hvilken framtid velger du?» Det er på høy tid at vi gjør langt mer for å løse klimakrisa. Gjennom kampanjen ville vi skape mer oppmerksomhet rundt klimaløsningene til SV og viktige virkemidler for å gjøre framskritt.

Derfor har vi i denne kampanjen krevd blant annet:

  • Mer penger til kollektivtrafikk. Elbil skal bli den nye folkebilen.
  • Utbygging av lyntog framfor utvidelse av flyplasser ved de store byene.
  • Olja må bli liggende. Vi vil aldri svikte Lofoten, Vesterålen og Senja.
  • Oljefondet må ut av fossil energi.

Nesten 200 lokallag fra hele landet har deltatt i kampanjen, gjennom skoleringer, løpeseddelutdeling, bedriftsbesøk, på sosiale medier og andre aktiviteter.

Vi lanserte også en rapport om den klimaskadelige regjeringen.

I løpet av kampanjen har vi også fått over 100 nye medlemmer i SV – velkommen!

Takk for god innsats i kampanjeukene!

Del dette