open menu

SVs visjon for framtidsskolen

I dag lanseres pamfletten Framtidsskolen, skrevet av Audun Lysbakken og Tarjei Helleland. Der tar de til orde for en mer praktisk Variert og litt lengre skoledag

l klassekampen i dag forteller SV-leder Audun Lysbakken at han mener tida er kommet for å erstatte høyreskolen med heldagsskolen.

– Det er ingen tvil om at hegemoniet i viktige deler av skoledebatten har vært på høyresidas premisser i mange år. Venstresida har manglet en klar visjon og helhet i politikken som er nødvendig for å vinne idédebatten om skolen, sier Audun Lysbakken, partileder i SV.

Sammen med lærer, skoleforsker og SV-er, Tarjei Helland, lanserer han i dag boka «Framtidsskolen» som blir gitt ut av Manifest.

Fremtidsskolen

SV-skolen i ny drakt

Med boka ønsker de å vise hvordan SV vil at skolen skal bli. Lysbakken og Helland bygger SV-skolen på tre pilarer:

* Innføring av lærernorm i skolen. Minimum én lærer per 15 elever i 1. til 4. trinn og én lærer per 20 elever i øvrige trinn.

* En tillitsreform skal redusere byråkrati og målstyring for lærerne.

* Heldagsskole: utvidet skoledag med fysisk aktivitet, praktisk arbeid og leksearbeid på skolen.

Mens SV på begynnelsen av årtusenet konkurrerte med Høyre om å ha høyest tillit i befolkningen i skolepolitikken, har tilliten stupt i hvert stortingsvalg fram til 2013.

 

Oppgjør

I 2001 kom det såkalte Pisa-sjokket, da de første resultatene fra Pisa-testene viste at norske 15-åringer presterte middels i lesing, naturfag og matematikk. Daværende kunnskapsminister Kristin Clemet innførte målstyring, testing og nasjonale prøver.

Lysbakken mener høyrevinden nå er i ferd med å snu.

– Mye av kritikken mot Høyre-skolen har vist seg å stemme. Ludvigsen-utvalget har dokumentert at målstyringen og testingen har ført til en skole hvor elevene er flinke til å reprodusere kunnskap på tester, men mangler dybdelæring. Vi ser også at elever som lærer gjennom praktisk arbeid, ikke opplever mestring i skolen, sier han.

– Mange elever mistrives på skolen. Hvorfor er mer skole løsningen, spør Klassekampen.

– En utvidet skoledag kommer helt sikkert. Både Arbeiderpartiet og Høyre argumenterer for flere timer på skolen. De siste 20 årene har timetallet i grunnskolen blitt utvidet med mer enn 700 timer. Spørsmålet er om man vil ha enda mer matte og realfag, eller om man skal ha mer praktisk læring, fysisk aktivitet og variert skoledag.

– I boka vil dere knuse myter om heldagsskolen. Hva er den vanligste myten?

– At det betyr en mer institusjonalisert hverdag for barna. Det vi tilbyr, er en litt lengre, variert skoledag, på bekostning av lekser og SFO. Med heldagsskolen vil familier i sum få mer tid sammen.

– Det høres dyrt ut?

– Vi har råd, men det vil koste. Det er fordi vi har denne typen visjoner at vi ikke slutter oss til Aps skatteløfte. Det vil bli en tvangstrøye som hindrer oss å føre en ambisiøs velferdspolitikk for folk, sier SVs partileder til KK.

Manifest arrangerer skoledebatt på litteraturhuset 14. februar

Del dette