open menu

Ny giv i miljøpolitikken?

SV har gjennomgått regjeringens miljø- og klimapolitikk. Fikk vi en ny giv i klimapolitikken med Erna Solberg som statsminister?

På vei inn i stortingsvalget 2013 spurte Naturvernforbundets medlemsblad Erna Solberg (H) om miljøpolitikk. «Det trengs en ny giv i miljø- politikken!» sier hun.

Hvordan gikk det?

I en ny rapport, ført i pennen av SVs førstekandidat i Sør-Trøndelag, miljøprofilen Lars Haltbrekken, går SV igjennom miljø- og klimapolitikken og ser på om den nye given ble noe av.

Vi har sett på noen av de miljøsakene som har vært viktige de siste årene og spurt oss: Fikk vi en ny giv i miljøpolitikken? Det finnes noen lyspunkt, ifølge rapporten. Men i det store og hele har utviklingen gått feil vei de siste årene. Nedbyggingen av matjord har økt igjen, antall utbyggingssaker hvor hensynet til naturen har måttet vike har økt, og utslippene av klimagasser har økt. Vi fikk en ny giv for mer klimaødeleggelse og økte klimautslipp.

I mange saker er det ikke så mye at regjeringen bare står stille og forsinker arbeidet, ifølge rapporten. Snarere går regjeringen aktivt i feil retning. Rapporten peker på en lang liste med problemer med regjeringens politikk:

  • Klimautslippene øker.
  • Naturvernet nedprioriteres.
  • Skogvernet nedprioriteres.
  • Nasjonale laksefjorder fylles igjen med giftig avfall.
  • Alle faglige råd om oljeutvinning har blitt totalt ignorert.
  • Arbeidet med å få ren luft i storbyene har blitt trenert og forsinket.
  • Klima- og miljøbistand har gått ned.

Denne uken mobiliserer SV i hele Norge i en kampanjeuke for klima og miljø. Vi løfter lokale og nasjonale klima- og miljøsaker, og snakker med velgere og medlemmer om SVs løsninger. Bli med og ta kampen mot klimaendringene og for et bedre miljø!

Du kan lese hele rapporten her.

Del dette