open menu

Til kamp mot velferdsprofitører

– Velferden skal handle om menneskene som trenger den, ikke være melkeku for kapitalister, sa SV-leder Audun Lysbakken i sin tale til landsstyremøtet idag, der han tok et oppgjør med velferdprofitører.

SV-leder Audun Lysbakken pekte i sin landsstyremøtetale i dag på at alt for mange velferdskroner ikke går til velferd.

– De ender i lommene til noen helt få velferdsprofitører, sa Lysbakken.

Etter at det svenske konsernet Attendo i 2014 overtok driften av Rødtvet sykehjem fra Oslo kommune, har reallønnen til de ansatte stått på stedet hvil, sa Lysbakken. Samtidig går selskapet med store overskudd. Og nylig avslørte Fedrelandsvennen at 47 private barnehager i Kristiansand går med 20 millioner kroner i overskudd.

– Vi vil at fellesskapets penger skal gå til velferd, ikke til profitt, sa Lysbakken.

I dag er det ingen som vet hvor mange skattepenger som forsvinner i velferdsprofitt.

– Høyresiden vil la de kommersielle ta over mer av velferden, men aner ikke hva det koster. Folk har krav på svar, sa Lysbakken.

Derfor vil Lysbakken sende brev til statsministeren for å få klarhet i dette.

– Vi vil nå ha disse tallene på bordet. De sier de er opptatt av å ikke sløse med skattebetalernes penger, da skylder regjeringen oss å vite hva skattepengene går til.

Profittfri velferd er et av arbeidsprogramkomiteens forslag til hovedkrav i eventuelle forhandlinger etter valget. Hovedkrav er et av sakene landsstyremøtet skal behandle i løpet av helgen. De andre forslagene fra programkomiteen som skal behandles handler om kampen mot ulikhet og fattigdom, bekjempelse av klimaendringer og flere lærere.

– Med hovedkravene sender vi en tydelig melding. Vi mener alvor. Vi har tenkt å få en hånd på rattet i styringen av Norge de neste fire årene. SV er nå, etter mange år med motgang, et parti i vekst. Vi har tenkt å skaffe landet en ny regjering, og få gjennomslag for våre viktigste saker, sa Audun Lysbakken.

(Foto: Lysbakkens tale til landsmøtet i 2015.)

Del dette