open menu

Seier for SVs forslag om statsborgerskap

SV får gjennomslag for sitt forslag om at bare domstoler kan frata statsborgerskap.

Det blir flertall på Stortinget for SVs forslag å endre reglene for å frata statsborgerskapet fra asylsøkere som UDI mener har gitt gale opplysninger. SV tok initiativ til forslaget, som fremmes sammen med Ap, Sp, Venstre og MDG. Forslaget krever at tilbakekallelse av statsborgerskap kun kan skje ved dom.

– Dette er en stor seier for rettssikkerheten og først og fremst for de menneskene som har blitt rammet av dårlig rettssikkerhet og stor utrygghet, sier SVs stortingsrepresentant Karin Andersen, som er medforfatter av forslaget.

Forslaget har støtte fra alle partiene på Stortinget, bortsett fra Frp og Høyre. Idag bestemte KrF seg for å gå med, og dermed har forslaget flertall.

– Statsborgerskap er en av de viktigste rettighetene man har som norsk borger. Vi må ha en bedre og mer rettssikker prosess for å ta den rettigheten tilbake, sier SVs Heikki Eidsvoll Holmås.

– Dette er et tydelig signal om at mennesker som har fått opphold og statsborgerskap skal bli behandlet på lik linje med andre nordmenn, med den samme rettssikkerheten og de samme vilkårene, sier Holmås.

Fra 2012 og frem til i dag har totalt 135 personer blitt fratatt sitt norske statsborgerskap. I 2016 gjelder det så langt 65 personer. UDI har per i dag rundt 500 saker hvor det skal vurderes å kalle tilbake det norske statsborgerskapet. Av disse har 35 fått forhåndsvarsel om tilbakekall.

Les SV-argument om forslaget her.

Del dette