open menu

6,2 milliarder mer til kommunene

SV foreslår å bevilge 6,2 milliarder kroner mer til kommunene for 2017 enn det regjeringen gjør. Det gjør vi fordi SV vil ha et samfunn med små forskjeller og stor tillit der alle mennesker er like viktige. Sterke fellesskap må til for at alle barn får en trygg oppvekst, og at alle gamle får den […]

SV foreslår å bevilge 6,2 milliarder kroner mer til kommunene for 2017 enn det regjeringen gjør. Det gjør vi fordi SV vil ha et samfunn med små forskjeller og stor tillit der alle mennesker er like viktige. Sterke fellesskap må til for at alle barn får en trygg oppvekst, og at alle gamle får den omsorgen de fortjener.

– SV gjør dette i vårt alternative budsjett fordi vi vet at fellesskap fungerer. Dette er et verdivalg.  Det handler om å sikre en god oppvekst for alle barn, en trygg alderdom, lavterskeltilbud i psykiatri i alle kommuner, hindre arbeidsløshet enn å gi skattelette til de rikeste sier Karin Andersen, SVs kommunalpolitiske talsperson.

SVs økning sammen med regjeringens forslag, blir en økning på til sammen 10 milliarder kroner fra 2016 til 2017.

– Dette betyr at norske kommunestyrer til neste år kan ha råd til å satse på omsorg for våre gamle, på bedre undervisning og skoledag for våre barn, og på bosetting og integrering av de mange som har søkt asyl i Norge, sier Andersen.

Se kommuneopplegget til SV her, med tabeller som viser fordelingen av midler på de ulike kommunene..

Del dette