open menu

Andreutkast til arbeidsprogram

Denne uken lanserte SVs arbeidsprogramkomite sitt andreutkast til arbeidsprogrammet.

SVs nestleder Snorre Valen presenterte andreutkastet til arbeidsprogram denne uken.

– Utkastet er et resultat av politikkutvikling gjennom hele denne stortingsperioden. Vi har jobbet for å utvikle nye og bedre svar på problemene som møter oss idag. Her leverer vi vårt utkast til svar på sentrale samfunnsproblemer som økende ulikhet, klimakrisen, populisme og arbeidsløshet. Vi leverer også forslag til reformer som vil gjøre skolen bedre for alle barn, en tannhelsereform som vil gjøre tennene til en del av kroppen og en boligpolitikk og økonomi som faktisk virker for folk flest.

Valen er særlig fornøyd med åpenheten i prosessen, og hvordan hele partiorganisasjonen har spilt med.

– Vi har behandlet over 1.600 endringsforslag. Av dem har cirka halvparten blitt helt eller delvis innarbeidet i forslaget. Dette programmet avspeiler tydelige føringer fra partiorganisasjonen og det er vi stolte over. Det er sånn man lager program: sammen.

Utkastet skal nå behandles i landsstyret, som så sender det videre for behandling på landsmøtet til neste vår. Du kan lese mer om prosessen videre og lese hele utkastet til program her.

Del dette