open menu

Vil forandre norsk jordbruk fullstendig

Går dette gjennom, vil det forandre landbrukskartet slik vi kjenner det i Norge totalt, sier SVs landbrukspolitiske talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) la i dag fram regjeringens landbruksmelding. Den foreslår endringer som vil rokke ved dagens landbruk og favorisere de største brukene.

– Regjeringa vil halvere antall melkeregioner. Det vil effektivt sentralisere landbruket. Vi vil få færre små aktører, og flere store i sentrale strøk. Bønder i Nord-Norge og på Vestlandet får en tøffere hverdag, sier Fylkesnes.

Meldingen viser til flere mulige endringer i regelverket som skal diskuteres i jordbruksoppgjøret, blant annet å fjerne distriktsdifferensieringa.

– Nord-Norge vil rammes hardt av dette. Der er satsene mye høyere og dermed effekten ekstra stor.

Kornproduksjonen rammes også. Med denne meldingen kan et par dårlige år raskt bety slutten som kornprodusent for mange.

– Forslaget om å markedsstyre kornprisene kommer til å gjøre økonomien til kornbønder veldig uforutsigbar. Det vil svekke norsk matsikkerhet og forstyrre arbeidsdelingen vi har i landbruket i dag, sier Fylkesnes.

Stortinget vedtok i 2009 et mål om 15 % økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Det vedtaket foreslår nå regjeringen å reversere.

– Man kan begynne å lure på om regjeringen har noe imot økologisk mat generelt. Etterspørselen blant folk flest øker langt mer enn landbruket klarer å levere. Da er det vanskelig å begripe at regjeringen vil fjerne målet om å øke den økologiske andelen i landbruket, sier Fylkesnes.

Del dette