open menu

For folk flest: SVs alternative statsbudsjett 2017

Det er folk flest som er vinnerne i SVs alternative statsbudsjett for 2017.

I dag legger SVs nestleder og finanspolitiske talsperson Snorre Valen frem SVs alternative statsbudsjett for 2017. Tittelen vi har valgt er «For folk flest».

Bakteppet i dagens verden er dystert. Høyrepopulismen og autoritære krefter vinner frem i Europa, USA og mange andre steder. Det er naivt å tro at ikke den samme bølgen som har truffet Øst-Europa, Frankrike, Storbritannia og USA kan treffe Norge også. Fremskrittspartiet sitter allerede i regjering.

Samfunnet må fungere for folk flest. Hvis det er de rikeste som alltid får mer, mens folk med lav eller normal inntekt står stille, er det prinsippet ikke lenger ivaretatt. Det skaper politisk mistillit og kriser.

Det er for folk flest statsbudsjetter skal lages. Det prinsippet følger ikke Siv Jensen som finansminister eller Erna Solberg som statsminister. De store omprioriteringene til regjeringen har handlet om å kutte i velferdsordninger for å øke skattekuttene til de aller rikeste.

Med dette statsbudsjettet vil SV vise at det er mulig å gå en annen vei. Det er et stort, ubrukt handlingsrom i norsk økonomi som vi kan bruke for å bedre livene til det store flertallet av nordmenn. Folk flest.

Det er mulig å omfordele fra de aller rikeste til vanlige folk. Det er mulig å løfte dem som har minst. Det er mulig å stille om til et klimavennlig samfunn. Det er mulig å bremse veksten i boligmarkedet. Og det er mulig å gå i gang med store, nye velferdsreformer som heldagsskolen og tannhelsereform.

Og det er mulig å gjøre alt dette samtidig som vi gir familier med normal inntekt tusenvis av kroner mer i året enn regjeringen. Det er kort sagt faktisk mulig å ivareta folk flests interesser. Dette vil SV vise med sitt alternative statsbudsjett for 2017.

NOEN AV HOVEDSATSNINGENE: 

Et skattesystem for folk flest:

Et av de mest effektive grepene for å gjøre skattesystemet mer omfordelende, er å senke skatten på arbeid og øke den på
formue, arv og eiendom. Vårt skattesystem omfordeler effektivt fra toppen til bunnen og midten. De fleste nordmenn vil komme bedre ut med vår pakke enn med regjeringens.

Jobber til folk flest:

Arbeidsløshet er en av de sterkeste driverne for ulikhet i Norge. SV går inn for en ungdomsgaranti som skal sikre utdanning, aktiviteter og tiltak som hjelper ungdom i arbeid. Og vi foreslår en kraftig styrking av Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Økokrim.

Hus til å bo i, ikke til å spekulere i:

SV tør å peke på elefanten i rommet, og tar til orde for tiltakene alle økonomer og politikere egentlig vet må til, men ikke tør å innføre. Vi vrir skatt fra inntekt til eiendom og lanserer en pakke på nesten en halv milliard til nye boliger. Seinere denne uken legger SV også fram en egen pakke med ny boligpolitikk, som blant annet baserer seg på tiltakene i dette budsjettet.

Løfte de fattigste barna:

Regjeringens fattigdomspolitikk handler om å gjøre det mindre vondt å være fattig, ikke å sørge for at færre er fattige. Den eneste måten å faktisk få folk ut av fattigdom på, er å gi dem bedre råd. Derfor foreslår SV en kraftig opptrapping av barnetrygden, for å redusere barnefattigdommen i Norge.

Grønt skifte:

SVs budsjett viser et sosialt grønt skatteskifte, der folk flest kommer langt, langt bedre ut enn med Frps grå budsjett, og der vi reduserer utslipp og omstiller økonomien. Med vårt budsjett knuser vi myten om at et ordentlig klimaskifte må gå utover vanlige folk. Selv med økte klimaavgifter går nesten alle husstander i pluss. Det er ikke mulig å stoppe klimaendringene uten at folk flest er med på laget.

Heldagsskole:

Forutsetningen for heldagsskolen er innføringen av lærernorm. I dette budsjettet tar SV mange av de første skrittene mot en inkluderende heldagsskole som gjør hverdagen og læringen bedre for barna, foreldre og lærerne. Med flere lærere og lærergaranti, lekser inn i skoledagen, fysisk aktivitet og sunn skolemat.

Tannhelsereform:

SV vil sette en fylling i hullet i velferdsstaten: Vi foreslår en tannhelsereform, med en milliard kroners økning i året over ti år.

HELE BUDSJETTET: 

Les SVs alternative statsbudsjett for 2017!

Del dette