open menu

Demokratiet etter Trump

En mørk dag for USA, og verden. Nå må Norge finne sin egen kurs, skriver SV-leder Audun Lysbakken.

Av SV-leder Audun Lysbakken. 

Dette er en trist dag, først og fremst for USA, men også for resten av verden. Valget innebærer en dramatisk kursendring for USA, Norges viktigste allierte gjennom hele etterkrigstiden. Det fører til store spørsmål om USAs rolle i verden, og Norges forhold til USA. Dagens politikk, der Norge  så ofte følger amerikanske interesser på autopilot må nå forandres.

Den nyvalgte presidenten i USA er en autoritær opportunist, som i sin kampanje har vist manglende respekt for demokratiet. Han har ført en nasjonalsjåvinistisk valgkamp. Han har åpent omfavnet rasistiske og sexistiske strømninger. Han har åpent oppfordret til vold, til brudd på folkeretten, flørtet med ideen om å bruke masseødeleggelsesvåpen. Han tror ikke på klimaforandringer, vil brenne mer kull og kaste USAs forpliktelser på båten. Ikke minst er dette en mørk dag for amerikanske minoriteter, som våkner opp til en forandret og usikker virkelighet.

Det vi ser i USA i dag er et symptom på et samfunn i krise. Det er en økonomisk krise, der avstanden mellom fattig og rik øker i rekordfart. Og de sosiale problemene vokser.

Det er også en tillitskrise. Der vanlige folk ikke lenger opplever at politikere jobber for dem. Der samtalen og samarbeidet i politikken har begynt å gå i stå. Og der tilliten mellom folk og folkegrupper går i oppløsning.

Det er frykten som har vunnet. Nå trengs en mobilisering for håp. Det er mulig å føre en politikk for redusert ulikhet og sterkere fellesskap samtidig som vi står opp for likestilling, antirasisme og grunnleggende liberale verdier.

Spørsmålet for oss i Norge er hvilken rolle vi skal spille i verden som nå vil forandre seg. Det enkleste for Norge blir å late som ingenting, men det kan vi ikke. For det handler om hvem vi vil være. Hva gjør vi når verdiene til vår mektigste allierte ikke lenger er våre? Nå må Norge stake ut en egen, selvstendig kurs, i tråd med egne verdier, der vi blir mer selvstendige i forholdet til USA og en uforutsigbar president, og der vi bygger allianser for en demokratisk og rettferdig verdensorden. Det er verken i Norge eller verdens interesse om vi nå stiller oss bak Donald Trump.

Foto: Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)

Del dette