open menu

– Stem ja til forbud mot atomvåpen

SV oppfordrer regjeringen til å stemme ja til forhandlinger om et forbud mot atomvåpen i FN denne uken.

Regjeringen har signalisert at de vil stemme nei til en FN-resolusjon som legger opp til forhandlinger om et atomvåpenforbud.  Å stemme nei i strid med folkeviljen og signalene fra et enstemmig storting.

Resolusjonen, som FNs medlemsland stemmer over denne uken, innebærer at det vil startes seriøse forhandlinger i 2017 med det endelige målet å komme frem til et juridisk rammeverk som forbyr atomvåpen. SVs utenrikspolitiske talsperson mener Norge må stemme ja:

– FN har på bordet det mest lovende forslaget for atomnedrusting siden den kalde krigen. Det er vedtatt forbud mot kjemiske og biologiske våpen, men ikke atomvåpen. Norge kan spill en ledende rolle i prosessen dersom vilja er der. Vi ber regjeringa støtte forslaget, eller i det minste stemme blankt, seier SVs utanrikspolitiske talsperson Bård Vegar Solhjell

Et enstemmig vedtok i april 2016 at Norge skal være en pådriver for en atomvåpenfri verden. I vedtaket står det at Norge skal innta en «aktiv rolle som pådriver for ikke-spredning og for nedrustning med sikte på en balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar avskaffelse av atomvåpen, og på dette grunnlaget arbeide langsiktig for et rettslig bindende rammeverk for å sikre dette målet.» Utenriksminister Børge Brende sa selv, i stortingsdebatten om vedtaket, at «vi er en pådriver for å realisere visjonen om en atomvåpenfri verden».

Brende og regjeringen brukes NATOs strategiske konsept som argument for å stemme nei. Det er en dårlig begrunnelse, mene Solhjell.

– Det er ingen juridiske eller politiske bindinger som hindrer oss fra å jobbe for et forbud, selv om vi er med i NATO. Vi kan ikke la et NATO-medlemskap komme i veien for at vi skal arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

SV oppfordrer derfor regjeringen til å snu i dette spørsmålet. Et flertall av FNs medlemsland, inkludert våre naboer Sverige, har signalisert at de vil stemme ja. Et overveldende flertall av befolkningen mener vi må stemme ja til resolusjonen i FN, selv om vi vil være det eneste NATO-landet som gjør det. Et enstemmig storting har støttet visjonen om et juridisk rammeverk for atomvåpen. Vi håper regjeringen vil følge eget folk og storting ved å stemme ja når resolusjonen blir votert over denne uken. Det er aldri for sent å snu!

 

Del dette