open menu

SV bryter forhandlingene om langtidsplanen for forsvaret

Kunne ikke akseptere krav om store kampflykjøp.

I forhandlingene om langtidsplanen for forsvaret har det blitt klart at flertallet krever at man godtar innkjøp av 52 F-35 kampfly samt flere andre store investeringer for å få være med i videre forhandlinger.

SV har derfor besluttet å gå ut av forhandlingene i Stortinget.

SVs forsvarspolitiske talsperson Bård Vegar Solhjell begrunner bruddet slik:

– Et flertall har stilt som forutsetning for videre forhandlinger at vi må akseptere de store investeringene nøyaktig slik de er presentert i regjeringens plan, inkludert 52 F-35 kampfly. Det er etter SVs syn både forsvarspolitisk uklokt og økonomisk uansvarlig. SV kan ikke være del av en avtale på de premissene.

SV ønsker en betydelig reduksjon i antallet kampfly Norge skal kjøpe.

– Dersom vi holder på planen om innkjøp av 52 fly, slik den er lagt opp, godtar vi i praksis at det ikke kan gjøres store investeringer i hæren de neste årene. Det blir ikke nok økonomisk handlingsrom igjen til å sikre et sterkt nasjonalt forsvar og tilstedeværelse i Nord-Norge.

Solhjell presiserer at SV ønsker et sterkt norsk forsvar, og også er villig til å finansiere det.

– SV ønsker et sterkt nasjonalt forsvar som har god evne til å håndtere ulike trusler. Langtidsplanen svarer ikke godt nok på det. Den styrker sjø og luft, men etterlater usikkerhet om landmakten og prioriterer nordområdene for lavt.

– En klart sterkere prioritering av nord og hæren er vanskelig å få til dersom man ikke vil rikke på andre store investeringer.

Les mer om SVs alternative forsvarsplan her.

Foto: Mail Waaler / Den norske hæren (CC-BY-2.0)

Del dette