open menu

Mer tillit og mindre målstyring

SV tok initiativ til et generaloppgjør med målstyringen i norsk skole i forbindelse med behandling av stortingsmeldingen «Fag – fordypning – forståelse – en fornyelse av Kunnskapsløftet».

– Vi vil ha en skole som fremmer kunnskap- ikke konkurranse og kontroll. Måten norsk skole blir styrt på hemmer elevenes læring, sier Audun Lysbakken.

SV fikk støtte av AP, SP, Venstre og Krf i at det bør innføres en tillitsreform i skolen og at «det er lærernes ansvar og faglige skjønn som skal avgjøre hvilke metoder og virkemidler som skal tas i bruk i undervisningen for å nå kompetansemål og oppfylle skolens generelle samfunnsmandat».

SV foreslo også at regjeringen må følge Ludvigsen-utvalgets anbefaling om en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet, det vil si nasjonale prøver, kartleggingsprøver, eksamen med mer, og fikk støtte fra Sp og Ap.

– Målene skolen vurderes på, må gjenspeile bredden i skolens oppdrag, bygge på tillit og ikke kontroll. Dessuten mener SV at nasjonale prøver blir gjennomført som utvalgsprøver, er Lysbakken.

Dessverre gikk flertallet bare inn for at regjeringen skal komme tilbake til stortinget med en sak om dette i løpet av våren 2017.

På flere andre områder led også kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen nederlag. Blant annet sa Stortinget sa nei til regjeringens forslag om at alle 10.-klassinger må opp til eksamen i både norsk, matematikk og engelsk.

– Andelen elever som går ut fra ungdomsskolen uten godkjent grunnskolepoeng er fordoblet på få år. Elever opplever økt prestasjonspress, blir stressa og får psykiske og udefinerbare fysiske helseplager, det er derfor viktig å tenke nøye gjennom hvilke tester vi utsetter elevene for, sier Lysbakken.

SV vil ha en skole som har et bredt kunnskapssyn og mer praktisk og variert undervisning bidrar til økt motivasjon, mer mestring, kunnskap og læring for alle. Det er en stor seier for SV at vi har fått Stortingets flertall med oss på å gi ny retning for skolen på dette området. Regjeringens smale syn på kunnskap, måling og testing, har spilt falitt.

– En inkluderende fellesskole kan ikke tas for gitt – den må velges. Målet er en skole hvor alle elever kan lykkes og få realisert sitt livsprosjekt. Slik er det ikke i dag, avslutter Lysbakken.

Del dette