open menu

– I Alfred Nobels ånd

Konfliktens ofre som må være i sentrum under en fredsprosess, sier SVs Heikki Holmås. Han nominerte vinneren av årets Nobelpris, Colombias president Santos.

– Dette er en pris i Alfred Nobels ånd!

Det utbryter SVs stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås når han får vite at Nobels fredspris går til Juan Manuel Santos, Colombias president, for sin rolle i fredsprosessen der. Det er andre året på rad at Holmås har nominert vinneren av Nobels fredspris.

– Fredsprisen er helt i tråd med kjernen i Alfred Nobels testamente, fordi den går til de som har «virket for folks forbrødring og bidratt til fredskongresser.»

Holmås setter særlig pris på at ofrene nevnes i Nobelkomiteens begrunnelse: «Det har gjort dypt inntrykk å se hvordan ofrenes representanter har hatt mot og vilje til å vitne om overgrep og konfrontere overgripere, fra alle sider av konflikten», står det der.

– Er det noe som må bevege det hardeste hjerte, så er det når ofre for krigens grusomheter evner å velge forsoning, fremfor hat og hevn. Det er det som gjør at tårene kaller når ofrene for den blodige borgerkrigen nå blir hedret med Nobels fredspris, sier Holmås.

Den colombianske fredsprosessen trenger denne oppmuntringen, mener Holmås. Nå er det viktig at fredsprosessen fortsetter med like mye politisk mot som partene har utvist så langt.

– Det er en fullt fortjent når deltakerne i fredsprosessen i Colombia nå får prisen , og det er en oppfordring til alle parter om å fortsette langs fredssporet til de finner sammen om en avtale som et bredt flertall i folket kan stille seg bak.

Du kan lese hele Heikki Holmås’ begrunnelse for nominasjonen her. Den slutter slik:

I en tid med flere gryende konflikter i verden bør man se til fredsprosessen i Colombia. Dersom disse forhandlingene leder til en avtale for varig fred vil det ha positive politiske, sosiale, økonomiske og humanitære konsekvenser både innenfor Colombia, men også i hele Amerika. Det å bringe Vestens eldste interne konflikt til ende vil være et velkomment signal til verden om at fred og forsoning kan lykkes. I tillegg er forhandlingsmodellene og -strukturene i fredsforhandlingene i Colombia gode eksempler på nye løsninger når det gjelder menneskerettigheter og humanitær folkerett. Viktigst av alt er erkjennelsen av det er konfliktens ofre som må være i sentrum under en fredsprosess.

Del dette