open menu

Et budsjett for økte forskjeller

Regjeringen viser handlingslammelse i møte med virkeligheten. De styrer med skylapper mot økte forskjeller, økte klimautslipp og krydrer det med fortsatte skattekutt til de som har mest.

– Regjeringens fortsetter å gi skattekutt til de som har mest, blant annet med en stor skatterabatt til aksjeeiere. Da blir det mindre igjen til viktige oppgaver som skole og eldreomsorg, sier SVs finanspolitisk talsperson Snorre Valen.

Regjeringen nekter å se og ta inn over seg de utfordringene vi faktisk står ovenfor, sier SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen.

– Vi har rekordhøy arbeidsledighet, vill prisvekst i boligmarkedet og en økende offentlig og privat fattigdom. Vi trenger en regjering med visjoner og framtidsoptimisme, som setter vanlige mennesker, ikke milliardærene først, sier Valen.

– I Regjeringens verden er det isteden folk flest som må betale for mer usikre tider. De lytter verken til eksperter eller til folk som kjenner konsekvensen av regjeringens politikk på kroppen, sier Valen.

– Det kommer ingen tiltak for å gjøre noe med den ekstreme prisveksten i boligmarkedet. De som vil inn i boligmarkedet må dermed belage seg på at det blir enda vanskeligere. Skal vi flate ut prisveksten må vi tørre å innføre en nasjonal boligskatt, sier Valen.

Valen mener det er åpenbart at Regjeringen i budsjettforslaget bryter med løftet til Venstre og KrF om et grønt skatteskifte. Under denne regjeringen har utslippene i Norge økt, og det vil de trolig fortsette å gjøre.

– Regjeringen holder miljøet og Venstre for narr med disse små justeringene. Resultatet av det såkalte grønne skatteskiftet er at utslippene fra bilparken trolig øker, sier Valen.

Valen mener det haster å få på plass kutt som faktisk får ned utslippene fra biltrafikken.

– Skal vi lykkes med å redusere utslippene fra bilkjøring er det én avgift som er viktigere enn alle andre avgifter, nemlig engangsavgiften. Vi må ha høye engangsavgifter på fossilbiler, om vi skal bytte ut bilparken, sier Valen.

For spørsmål:

Siri Gjørtz, kom sjef i SV, 92048949
Snorre valen, finanspolitisk talsperson for SV, 48215657

 

Del dette