open menu

Vil styrke forsvaret i nord

SV vil styrke vår nasjonale forsvarsevne og beredskap i Nord-Norge, uten å bruke mer penger enn regjeringen legger opp til.

– Norge trenger et sterkt forsvar, og det må være helt, ikke stykkevis og delt. Derfor må vi prioritere Nord-Norge og hæren sterkere enn det Regjeringen gjør, sier SVs forsvarspolitiske talsmann Bård Vegar Solhjell.

Langtidsplanen for forsvaret er en av de viktigste sakene som skal behandles på stortinget i denne sesjonen. Den legger rammene for forsvarspolitikken til Norge for de neste 20 årene. SV er svært kritisk til regjerings forslag, som i realiteten ofrer hæren, kystforsvaret og beredskap i Nord-Norge for å få råd til kampfly. Som Solhjell uttalte til NTB

 – Hvis vi skal styrke hæren må vi i realiteten velge: En liten justering av kampflykjøpet, eller en kraftig økning av pengebruken.

SV går derfor inn for et alternativt opplegg, som skiller seg fra regjeringens opplegg på tre viktige punkter:

Styrking av hæren:

SV følger rådene til en rekke høringsinnstanser og forsvarseksperter ved å gå derfor inn for en styrking av hæren, allerede i første planperiode. I første planperiode går SV inn for:

  • Oppgradering av stridsvogner
  • Nytt artilleri
  • Moderne kampluftvern

Økt tilstedeværelse og beredskap i Nord-Norge:

Å styrke beredskapen i Nord-Norge er avgjørende – ikke av distriktspolitiske hensyn – men for å ivareta et godt nasjonalt forsvar. Ut over nye overvåkningsfly, et tilstrekkelig antall F-35 og nye ubåter som regjeringen har foreslått går SV går inn for å:

  • Beholde hærens 9 Bell-helikoptre på Bardufoss, i tillegg til de 9 på Rygge.
  • Styrke brigade Nord i Indre Troms med nytt utstyr i første planperiode
  • Beholde Kystjegerkommandoen som er avgjørende for å bevare en permanent maritim beredskap i Nord-Norge.
  • En delt løsning mellom Andøya og Evenes med Andøya som base for maritime overvåkingsfly og Evenes som framskutt base for kampfly.

Økonomisk ansvarlighet:

SV langtidsplan er økonomisk forsvarlig. Vi dekker inn økte utgifter med investeringer i Nord og i hæren, ved å kutte antall F35 jagerfly. Det gir både rom for betydelig økte investeringer. Norge er det eneste av NATO-landene med et planlagt F35 kampflyvåpen som ikke legger opp til en reduksjon av bestillingen.

Forsvarsplanen SV har gått inn for styrker vår nasjonale forsvarsevne, fremfor å rendyrke profilen mot internasjonale operasjoner. Når forhandlingene om langtidsplanen starter for fullt de neste ukene, vil SV kjempe for mer hær, mer Nord-Norge og færre kampfly. Det er den eneste økonomisk ansvarlige måten å sikre et sterkt og balansert nasjonalt forsvar de neste tiårene.

Foto: Soldatnytt (CC BY 2.0)

Del dette