open menu

Maner til kamp mot økte forskjeller

Kampen mot økete forskjeller var et viktig tema i Audun Lysbakkens tale til landsstyremøtet fredag.

– Vi har nå fått en mengde tall som viser en klar tendens. Forskjellene i Norge er i ferd med å øke, sa Lysbakken.

Han viste til at de rikeste har mottatt store skattekutt i de tre siste statsbudsjettene, mens de som tjener minst har opplevd smålige kutt i velferdsordningene. Blant annet har regjeringen kuttet i barnetillegget til uføre, arbeidsløse har mistet ferietillegget, enslige eldre har mistet kjøpekraften. Samtidig har personer med over 100 millioner i formue har fått en halv milliard i skattekutt i gave av regjeringen.

I talen fortalte Lysbakken  om uføre Kirsti  som ble lam etter en bekkenløsning under graviditeten for 17 år siden. Hun er i dag alenemor med fire barn hvor to på 14 og 16 fortsatt bor hjemme.

– Da regjeringen fjernet barnetillegget, fikk Kirsti 2000 kroner mindre å leve for i måneden. Hun har også mistet bostøtte og muligheten til å ha hjemmehjelp. Totalt har Kirsti rundt 6000 kroner mindre å rutte med per måned, fortalte Lysbakken.

Og når man sitter i rullestol er det ikke bare å komme seg i jobb. Kirsti har vært på NAV og tilbudt seg å ta hvilken som helst jobb som kan kombineres med å sitte i rullestol. Hun har ikke fått ett eneste tilbud, heller ikke om jobbintervju.

Lysbakken fortalte at Kirsti tenker i hvert eneste statsbudsjett: «Hva tar de fra meg denne gangen».

– Trusselen fra politikerne om at man skal ramme økonomien til noen, virker ikke, den bidrar bare til at vi gir opp. Jeg får følelsen av at det de ønsker, er å predike moral og gi meg dårlig samvittighet. Det er jo ikke sånn at man driver og får masse barn sånn at man kan få barnetillegget, fortalte Kirsti til Lysbakken da de møttes torsdag. 

Kirstis barn har aldri vært på ferie.

– Datteren min har sagt at hun skal ta meg med på ferie når hun blir voksen. Som barn fikk hun nemlig aldri oppleve å reise på ferie, fortalte Kirsti til Lysbakken.

SV vil ta kampen for et varmt samfunn, og gjeninnføre barnetillegget og berge barnetrygden.

– Vi trenger universelle ordninger som ikke er fattigdomsfeller og motvirker forskjeller. De er enkle og ubyråkratiske, og både Fordelingsutvalget og Statistisk sentralbyrå viser til at barnetrygden er helt sentral for å bekjempe forskjeller og fattigdom.

I talen inviterte Lysbakken, KrF til en barnetrygdallianse, etter at de borgerlige partiene i sine utkast til nytt partiprogram vil barnetrygden til livs.

– Det er SV og Krf som er de klareste forsvarerne av barnetrygden norsk politikk. Neste stortingsperiode vil avgjøre skjebnen til barnetrygden. Da må vi stå sammen, ikke bare for å sikre barnetrygden, men styrke den for familiene som trenger det mest, sa Lysbakken.

– Husk: ingen kommer i arbeid av å være fattig. Fattigdom skaper bare isolasjon, håpløshet og framtidsfrykt, fattigdom går i arv.

Del dette