open menu

SV bekymret over forsvarsplanen

Langtidsplanen for Forsvaret er en endring i norsk sikkerhetspolitikk. Den kan være en investering i mindre trygghet og mindre sikkerhet.

Forsvarsministeren har i dag lagt fram regjeringens forslag til langtidsplan for perioden 2017-2021. SV er bekymret for det som er en endring i norsk sikkerhetspolitikk.

– Der Norge tidligere har hatt en strategi for avskrekking og beroligelse i like størrelser, omtaler langtidsplanen nå nesten bare avskrekking, sier Bård Vegar Solhjell, forsvarspolitisk talsperson i SV.

Han uttrykker bekymring for at dette er feil politikk ovenfor en stadig mer aggressiv og uforutsigbar nabo i øst.

– Det som holdt oss trygge under den kalde krigen var nettopp en helhetlig tilnærming i både sikkerhets- og forsvarspolitikken. På den ene siden må vi vise en tydelig evne og vilje til å forsvare eget territorium, men vi må også ha sterkt vekt på beroligende og krigsforebyggende tiltak, fortsetter han.

I forslaget til langtidsplan for den neste fireårsperioden nevnes ikke Forsvarets «krigsforebyggende terskel» noe sted. Dette har tidligere vært et sentralt begrep i norsk sikkerhets- og forsvarspolitisk strategi og tenking.

– Vi er redde for at det er en investering i mindre trygghet og mindre sikkerhet. Det riktige svaret på Russlands aggressivitet er ikke kun opprustning. Det er uklokt og på kort og lang sikt, sier Solhjell.

Både samarbeidspartiene til regjeringen og Senterpartiet har uttalt seg kritisk om denne endringen. Norges Offisersforbund er også kritiske til det de kaller en sikkerhetspolitisk dreining «mot et enda mer allianseavhengig og aggressivt forsvar på bekostning av et sterkt nasjonalt, defensivt forsvar».

SV mener prioriteringene burde vært helt annerledes:

– Vi bør gjøre investeringer som styrker vår selvstendighet, vi bør kutte i antallet kampfly, og investere mer i landmakten og sjøforsvaret. Slik regjeringens forslag foreligger risikerer vi i stedet å investere store midler på å avgi suverenitet og innskrenke vårt eget handlingsrom i NATO, sier Solhjell.

Foto: Mail Waaler / Den norske hæren (CC-BY-2.0)

Del dette