open menu

Flertall for SVs integreringspolitikk!

SVs syn på integrering begynner å vinne fram i Stortinget. Denne uken fikk SV gjennomslag for flere av våre forslag.

I går ble integreringsmeldingen behandlet på Stortinget sammen med SVs forslag om integrering fra desember i fjor.

Integreringsmeldingen fra Sylvi Listhaug var en melding uten noe særlig innhold. SV har derfor foreslått mange endringer og tillegg for å sikre at regjeringen må ta integrering på alvor. Vi kan ikke vente med integrering, den jobben må tas nå slik at de som har kommet blir raskt bosatt og får mulighet til å komme seg i jobb og aktivitet. Ingen blir integrert av å ligge på mottak og stirre i veggen.

Dette var det mange andre partier på Stortinget som var enig i.  SV fikk derfor gjennomslag for mange av forslagene våre. De forslagene SV har fremmet og som fikk flertall igår er:

  • Uavhengig tilsyn med asylmottakene.
  • Mer språkopplæring i asylmottakene.
  • Styrke barnefaglig kompetanse i hele asylskjeden.
  • Etablere et hurtigspor for saksbehandling i klare innvilgelsessaker for å frigjøre saksbehandlingskapasitet.
  • Forsterke vergeordningen så det er tilstrekkelig kapasitet.
  • Utrede mulighet for å trekke statsstøtte til trossamfunn som fremmer holdninger som strider mot grunnleggende menneskerettigheter og demokratiske verdier og prinsipper.
  • Forsterke oppfølgingen av Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder forebyggende tiltak og ulike Exit-tiltak.
  • Styrke arbeidet for kvinner på flukt.

Del dette