open menu

6 milliarder mer til kommunene

SV vil ha et samfunn med mindre forskjeller og stor tillit, der alle mennesker får den omsorgen de trenger, derfor foreslår SV å bevilge 6 milliarder kroner mer til kommunene for 2017 enn det regjeringen gjør.

Mindre forskjeller

SV satser mest på felleskapet. Det må til skal skolene få nok lærere og eldreomsorgen bli trygg og god for alle.

– Dette er et verdivalg. Det handler om å få flere lærere i skolen, flere sjukehjemsplasser og et lavterskeltilbud i psykiatri, og gi mindre i skattelette til de rikeste, sier SVs Karin Andersen om kommunesatsningen.

SVs økning, sammen med regjeringens forslag, blir til sammen ca. 10 milliarder kroner mer fra 2016 til 2017. I tillegg vil SV sikre at satsningene faktisk går til det de er ment til. Karin Andersen forteller:

– SV øremerker satsingen i rus, psykiatri, barnevern og skolehelsetjeneste. Det er nødvendig for å være sikker på at pengene går til det de er bevilget til og at blir flere helsesøstre og flere lavterskel tilbud for de som sliter psykisk.

Her er SVs økonomiske opplegg for kommunene i 2017 (pdf).
Klikk her for å se oversikten over fordelingseffekten for kommunene.
Klikk her for å laste ned fodelingseffekten for fylkene.

Barn ikke butikk

SV vil ha en innfasing av heldagsskolen med flere lærere og to barnehageopptak i året. Dette skjer gjennom kommunene.

– SV vil ha en skoledag der alle barn blir sett, og der det er rom for å lære på ulike måter. SV vil derfor gå inn for å fase inn en heldagsskole. Heldagsskole er en mer variert og kreativ skoledag, med skolemat og fysisk aktivitet hver dag. Det er en mye bedre investering enn dyre skattekutt.

Tiltak mot arbeidsløshet

I 2015 og 2016 har arbeidsløsheten steget drastisk, i stor grad på grunn av krise i oljebransjen. Regjeringen har ikke klart å sette i gang tilstrekkelige tiltak for arbeidsmarkedet, og skattekuttene til de som har mest har ikke skapt flere arbeidsplasser. SV mener kommunesektoren kan og må spille en rolle for å få oss over krisa. Dette kombineres med en satsning på klimatilpasning og redusert klimautslipp. 

– Vi legger også inn penger til klimatilpassing og reduserte klimautslipp i kommunene. Alle ser at ekstremværet ødelegger veier og boligområder som før var trygge, derfor må vi sette av mer penger til å sikre veger og boligområder. Dette vil også gi flere jobber, sier Andersen.

Psykisk helse

– Psykiske lidelser er blant de viktigste årsakene til tapte leveår, nedsatt livskvalitet, uførhet og fattigdom. Vi må satse på forebyggende arbeid for å redusere risikoen for at folk blir psykisk syke, og vi må bidra til at de som trenger det, får hjelp raskt og der de bor. Psykisk helsevern må være lavterskel, og SV vil derfor sette i gang en opptrapping av et lavterskeltilbud i psykisk helsevern.

Karin Andersen er derfor veldig fornøyd med at SV nå legger inn penger slik at en opptrapping av et lavterskeltilbud for psykisk helsevern.

 

Del dette