open menu

For omstilling, mot ulikhet

I SVs forslag til alternativt til revidert nasjonalbudsjett leverer SV en grønn sysselsettingspakke som vil hjelpe mot arbeidsløshet og sosiale forskjeller.

– Kampen mot økonomisk ulikhet og arbeidsløshet, for grønne arbeidsplasser og for god integrering, er de tre sakene vi mener krever mest oppmerksomhet i årets reviderte budsjett, sier SVs nestleder og finanspolitiske talsperson Snorre Valen.

–  Med den blåblå regjeringen øker den økonomiske ulikheten, de somler med å gjøre nok mot arbeidsløsheten og integreringspolitikken går i feil retning, sier Valen.

Derfor foreslår SV en grønn sysselsettingspakke som er to milliarder kroner større enn regjeringens, og større enn de andre partienes. Den er også mer målrettet mot å skape grønne arbeidsplasser som vil vare.

– Selv om dette «bare» er et revidert budsjett er det mulig å gjøre en del kraftfulle tiltak, sier Valen, og fortsetter:

– Vi leverer blant annet 1.000 tiltaksplasser for ungdom. Vi gir støtte til 1.000 studieplasser innen IKT, som bransjen etterspør. Vi gir penger til grønne omstillingsprosjekter som plugging av oljebrønner, studieplasser innen marinteknologi, økt finansiering av TransferIt og gjenåpning av Ålgårdbanen.

Dette er bare noen få av en lang rekke tiltak som regjeringen kunne gjort, mener Valen.

– Historien om denne regjeringen er historien om tapte muligheter for omstilling. Regjeringen kunne lagt sin tyngde i å skaffe folk i olje-, gass- og leverandørindustriene nye oppdrag som kan bidra til den grønne omstillingen av Norge. I stedet tror de mer olje og skattekutt til de rike er veien ut av krisa, sier Valen.

I dag er arbeidsløsheten høyere enn på noe tidspunkt under finanskrisen, og de sosiale og økonomiske konsekvensene dette har for menneskene som mister arbeidet er alvorlige, og øker ulikheten i Norge.

– Vi er på vei i feil retning, nå er det på tide at regjeringen våkner opp og levere resultater, sier Valen.

Les hele SVs sysselsettingspakke.

Les hele SVs revidert nasjonalbudsjett her.

Del dette