open menu

Vi lære av Afghanistan-evalueringen

Afghanistanutvalgets rapport bekrefter SVs kritikk av Norges militære innsats i Afghanistan, mener SVs utenrikspolitiske talsperson Bård Vegar Solhjell. 

– Rapporten viser at motivasjonen for norsk deltakelse i hovedsak var lojalitet til våre allierte, og at militære hensyn har vært viktigere enn bidraget til den langsiktige utviklingen, sier Solhjell.

Solhjell mener rapporten som evaluerer norsk innsats i Afghanistan viser at vi trenger mer debatt om norsk utenrikspolitikk og spesielt militære bidrag Norge deltar i.

– SV har gjentatte ganger tatt til orde for en demokratisering av norsk utenrikspolitikk, hvor denne typen bidrag debatteres i åpent Storting og i offentligheten, sier Solhjell.

Da han presenterte rapporten understreket utvalgsleder Bjørn Tore Godal at med unntak av SVs bidrag har det vært en svært avgrenset debatt i norsk offentlighet om koalisjonens strategi i Afghanistan, og at for eksempel den offentlige debatten i USA er på et helt annet nivå også blant sentrale beslutningstakere.

– Det var tankevekkende å komme til Washington, hvor jeg fikk høre en mer omfattende kritikk av koalisjonens strategi enn jeg noensinne hadde hørt i Norge, sa Godal under presentasjonen.

Du kan lese hele rapporten her.

Foto: PRT Meymaneh, CC-BY-2.0

 

Del dette