open menu

Rigid fraværsgrense kan vrakes

SV-leder Audun Lysbakken er styrket i troen på at Stortinget vil vrake kunnskapsministerens forslag til ny fraværsgrense i videregående skole etter dagens høring i Stortinget.

I høringen støttet flere instanser SVs forslag om å droppe innføringen av strengere fraværsgrenser i videregående skole.

– Høringen viser at det er bred skepsis i skole-Norge, og at både elever, lærere og kommunene mener regjeringen har lagt fram noe som er for rigid, sier Lysbakken.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har innført nye og strengere fraværsgrenser på 10 prosent i videregående skole fra høsten. Torsdag 26. mai holdt utdanningskomiteen på Stortinget høring om saken etter at SV har lagt fram et forslag om å oppheve den nye grensen på 10 prosent fravær i hvert enkelt fag.

– Fraværsgrensen kan bli en frafallsgrense, som øker frafallet i videregående skole ved å tvinge skolene til å gi opp sårbare elever. Denne bekymringen kom tydelig fram på høringen i dag. Skal vi få ned frafallet må de mest utsatte elevene følges opp, ikke gis opp, sier Audun Lysbakken.

Mer skjønn og fleksibilitet

Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Blå Kors, NHO og Byggnæringens landsforening er blant de elleve organisasjonene som deltok i høringen torsdag.

Av høringsinstansene støtter både KS, Blå Kors, Forandringsfabrikken, Voksne for barn, Skolenes Landsforbund og Elevorganisasjonen SVs forslag om å skrote fraværsgrensen, mens blant annet Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og Spekter støtter kunnskapsministerens nye grense.

Utdanningsforbundet er blant flere instanser som mener forslaget er for rigid slik det er utformet, og ber om at grensen heves til 15 prosent og at det innføres mer skjønn.

Etter høringen håper Audun Lysbakken at flere av de andre politiske partiene er på glid.

– Det er skepsis i en rekke partier, og jeg tror ikke det er flertall for regjeringens forslag. SV er nå klar for diskusjoner med de andre partiene om ulike mellomløsninger, sier Lysbakken om den videre prosessen i komiteen.

Et regelverk for «normaleleven»

En av de som var mest bekymret for regjeringens nye fraværsregime var Espen Andersen som er rektor ved Seiersborg videregående skole i Fredrikstad, en skole for elever med spesielle utfordringer, drevet av Blå Kors.

– Den nye grensen på 10 prosent fravær, som er til for å motivere «normaleleven», har glemt de som av en eller annen grunn ikke kan tilpasses den firkanten vi gjerne skal ha alle inn i, sier Espen Andersen.

Som eksempel nevner Andersen elever som har «rett til» en diagnose, men på grunn av dårlig oppfølging i grunnskolen ikke har fått det. Dette kan være skolevegrere eller elever med sosial angst som før de får stilt en diagnose får varsel om ikke rett til vurdering.

– Skolen kan klare å løfte elever som ligger i randsonen mot rusmisbruk til en rusfri fremtid. Disse elevene har ofte perioder med fravær, men lykkes ved hjelp av godt miljøarbeid og miljøskifte. Når disse nå ikke har rett til å få vurdering, så er veien mot andre dårlige valg veldig nærliggende, sier Espen Andersen.

Utdanningskomiteen skal komme med sin innstilling til Stortinget i begynnelsen av juni.

– Vi har godt håp om å komme fram til noe som er mer smidig enn den foreslåtte grensen, og som tar større hensyn til de elevene som står i fare for å droppe ut av skolen hvis det nåværende forslaget blir gjennomført, sier en optimistisk Audun Lysbakken.

Bildet er fra elevstreiken mot fraværsgrense som Elevorganisasjonen sto bak.

 

Del dette