open menu

Bedre kommuneøkonomi, ikke tvangssammenslåing

Skal skoler og eldreomsorg bli bedre er kommuneøkonomi mye viktigere enn størrelsen på kommunene, sier SVs kommunalpolitiske talsperson om regjeringens forslag til kommuneøkonomien for 2017.

– Vi må styrke kommuneøkonomien, ikke tvinge kommuner til å slå seg sammen, sier Karin Andersen som er kommunalpolitisk talsperson.

Stortinget behandler nå regjeringens forslag til kommuneøkonomi for neste år, som ble lagt frem i mai.

– Vi må ha en kommuneøkonomi som gir omsorg for våre gamle, fører til bedre undervisning og skoledag for våre barn, og gir oss et bedre kollektivtilbud i hele landet, sier Andersen.

Hun viser til at en viktig oppgave for kommunene er at det må settes i stand til, og faktisk ta et klimaansvar. Samtidig så kan det bidra til å skape arbeidsplasser hos de som i dag har blitt arbeidsledig på grunn av oljekrisa. I tillegg må det også komme på plass en løsning som gjør at kommunene får raskt i gang en bosetting og integrering av flyktninger, mener hun.

– Vi i SV mener det er viktig å prioritere fellesskapet og offentlig velferd, fremfor å gi skattelette til de rikeste, sier Andersen.

Regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene er basert på en enighet med Venstre. Dette forslaget er ikke utredet, og det vil gi skjevere fordeling av rammetilskuddet og bidra til sterkere sentralisering.

En av hoved endringene er at de kommunene som ikke ønsker å slå seg sammen med andre kommuner, men som kunne gjort det, vil miste en del av basistilskuddet til kommunen.

Forslaget til nytt inntektssystem er et politisk virkemiddel for kommunereform og legger opp til å belønne sammenslåing og straffe de som er såkalt « frivillig små».

– Det innebærer at kommuner i praksis blir tvunget til ta valg om å slå seg sammen, som de ellers ikke ville ha tatt, sier Andersen.

Del dette