open menu

Vil ta kampen mot sosial kontroll

I sin tale til SVs landsstyre snakket Audun Lysbakken om sosial kontroll i konservative religiøse miljøer, og SVs støtte til de jentene som tar kampen mot dette.

– SV har kjempet mot patriarkalske strukturer, konservativ religion og tradisjon, bestandig. Vi gjør det fortsatt. I konservative kristne miljøer, i det norske majoritetssamfunnet. Selvfølgelig skal vi også gjøre det når det dukker opp i konservative muslimske miljøer, sa Audun Lysbakken til SVs landsstyre.

Den siste tiden har flere muslimske jenter skrevet innlegg i Aftenposten om å være skamløse jenter og sosial kontroll. SV-leder Audun Lysbakken har møtt og skal møte flere av disse jentene.

– Vi har et særlig ansvar for å stå opp for disse jentene. Vi er Stortingets eneste feministiske parti. Jeg har hørt flere av disse jentene si i det siste at selv om deres kamp for frihet må være deres egen, så trenger de støtte, sa Lysbakken.

Derfor har SV lyttet til en rekke råd og vil fremme flere forslag i forbindelse med Stortingets behandling av integreringsmeldingen.

– Vi vet at kultur kan forandres. At det ikke handler om kamp mot religion, eller mellom ulike kulturer. Det handler om kamp mot negativ tradisjon. Tradisjon endres gjennom politisk kamp, sa Lysbakken.

I talen var han tydelig på at jenter som kjemper mot æreskultur og sosial kontroll skal vite at de har allierte på venstresiden.

– SVs sin melding til foreldre, familier og religiøse miljøer som holder sine jenter nede er: Vi aksepterer det aldri, alle norske jenter skal ha makten over sitt eget liv. Vår melding til de skamløse jentene er: Vi skal støtte dere i tykt og tynt. Ned med æreskultur og sosial kontroll!

SVs forslag:

  • Tidoble antallet minoritetsrådgivere fra 30 til 300.
  • Et løft for kompetanse i førstelinjen: lærere, barnevern, helsestasjoner mfl
  • Førstelinjen må få i oppgave å bruke denne kompetansen til å gi foreldre veiledning og hjelp
  • Frivillige organisasjoner som står opp mot æreskultur og sosial kontroll må få økt støtte
  • Bo- og støttetilbudet til ungdom som trenger beskyttelse fra egen familie eller miljø må bli mer fleksibelt og bedre
  • En norsk imam-utdanning som kan bidra til flere religiøse ledere med røtter i Norge.
  • Regjeringen må vurdere om den finansielle støtten til trossamfunn kan utformes slik at støtte kan trekkes hvis det er åpenbart at religiøse ledere fremmer æreskultur og sosial kontroll av kvinner.

 

 

Del dette