open menu

Passiv integreringsmelding

Regjeringens integreringspolitikk er for passiv. Her mangler det store løftet som trengs på språk- og arbeidsopplæring, sier Audun Lysbakken.

I dag la Sylvi Listhaug frem Regjeringens integreringsmelding. Den tar skritt i riktig retning, men er alt for passiv.

– I tillegg til å mangle en kraftig satsing på språk- og arbeidstrening savner vi en kraftig områdesatsing for å hindre fremvekst av parallellsamfunn, og en innsats mot konservative religiøse miljøer som hinder likestilling og integrering, sier Audun Lysbakken.

– Listhaug burde satt av langt mer penger til UDI for å få fart på saksbehandlingen, slik at de som får opphold og skal bosettes i en kommune ikke blir sittende i mange måneder på mottak og vente. Det er i kommunene integreringen skjer, sier Audun Lysbakken.

På noen områder følger regjeringen opp det SV lenge har kjempet for, som for eksempel at asylsøkere skal få jobbe og at det åpnes for selvbosetting, uten at kommunen mister integreringsstøtte. Det er Lysbakken glad for.

–  Men elitemottak for noen asylsøkere er ikke veien å gå, sier Lysbakken.

Alle mottak bør være integreringsmottak. At bare noen skal få bo på de gode mottakene, og kastes ut hvis de sliter, viser igjen at Listhaug ikke forstår at flukt og traumer rammer ulikt, sier Lysbakken.

Denne elitetenkningen kan bidra til at vi skaper et A- og B-lag av asylsøkere, der den ene gruppen ikke blir godt nok integrert til å klare seg selv.

Vi er glade for at Listhaug vil videreføre satsing på jobbsjansen og gi innvandrerungdom mer grunnskoleopplæring. Dette er gode tiltak som SV har foreslått lenge, og jeg forutsetter at det er penger til dette i revidert, for ingenting av dette trenger ny stortingsbehandling for å iverksettes.

– Arbeidspraksis i omsorgen kan være bra, men da må det være i tillegg til nok ansatte og reell opplæring, ikke billig reservearbeidskraft. Gamle som er så sjuke at de ikke selv kan stelle seg og spise, må få hjelp av kvalifiserte ansatte som kan språket.

 

Del dette