open menu

SV støtter ikke norsk trening av syriske soldater

– SV er ikke enig i beslutningen om at Norges spesialstyrker skal trene opp lokale syriske styrker i kampen mot IS, sier SV-leder Audun Lysbakken.

–  Vi deler ønsket om å bekjempe ISIL, og er enig i at terrororganisasjonen også må slås tilbake militært.  SV mener likevel Norges innsats i Syria bør konsentreres om politisk og humanitær innsats, hvor vi kan gjøre en forskjell, sier Lysbakken.

SV mener Norges innsats i Syria bør konsentreres om politisk og humanitær innsats, hvor vi kan gjøre en forskjell. Ut fra den informasjonen vi har fått tilgang til er uklart hvilke styrker norske soldater skal trene, og det gir grunn til å være svært forbeholdne.

– Vi frykter at dagens vedtak kan gjøre at Norge på sikt blir trukket dypere inn i konflikten i Irak og Syria, uten at koalisjonen har en klar strategi for å skape fred og i en situasjon hvor vi risikerer å alliere oss med krefter som selv står bak omfattende brudd på internasjonal rett, sier Lysbakken.

Det er uklart hvilke styrker norske soldater skal trene, og det gir grunn til å være svært forbeholdne. SV har tidligere vært kritisk til bidraget i Irak på grunn av den flytende overgangen mellom militsgrupper og regjeringsstyrker. Vi risikerer et lignende scenario i Syria. Det bør være en selvfølge at Norge må ikke bidra til opptrening av styrker som står for alvorlige menneskerettighetsbrudd og anklages for krigsforbrytelser.

– For SV er et klart folkerettslig mandat en absolutt forutsetning for å si ja til å sende norske soldater utenlands, og vi er ikke trygge på at dette er tilstrekkelig avklart når det gjelder Syria, sier Lysbakken.

Det er uklokt å spre norske styrker tynt utover mange ulike internasjonale bidrag på samme tid. Vi er nå i ferd med å avslutte i Afghanistan, driver trening av kurdiske styrker i Nord-Irak og er til stede i Mali.

– I en situasjon hvor vår egen forsvarsevne er under press må norske politikere begrense antallet internasjonale militære bidrag. Norge må gjøre selvstendige vurderinger av hvor vi vil bidra, det kan ikke være slik at vi automatisk må si ja når USA spør, sier Lysbakken.

Del dette