open menu

Vi kan ikke svikte de elevene som sliter mest

En ny, rigid fraværsgrense vil gå ut over de elevene som sliter mest, og flere av dem vil falle fra utdanningen. Vi kan ikke la det skje, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Denne uken foreslo han for Stortinget å oppheve fraværsgrensen på ti prosent i enkeltfag, som etter planen skal innføres fra høsten.

Elevorganisasjonen og samtlige ungdomspartier til venstre for Høyre støtter SVs krav.

– Regjeringen lager en simpel løsning på et komplisert problem. Når elever mangler motivasjon, mistrives eller gruer seg til skoledagen, er det ikke en rigid tiprosentsgrense som vil få dem gjennom utdanningen, mener Lysbakken.

Han minner om at tiprosentregelen særlig vil ramme elever på yrkesfag hardt. De har ofte fag med svært få timer, som gjør at det skal lite til å miste standpunktkarakten.
– Frafallet er allerede alt for høyt på yrkesfag, nå vil det øke enda mer. Fraværsgrensen vil gjøre det enda vanskeligere for lærerne som i dag jobber tålmodig med de elevene som står i fare for å falle fra. Vi kan ikke svikte disse elevene for å sende et signal om at skulk er feil. Derfor foreslår SV for Stortinget å oppheve fraværsgrensen.

Les SVs forslag her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2015-2016/dok8-201516-086/

Del dette