open menu

11 forslag for en bedre utenrikspolitikk

Evaluering av krigen i Libya. At Norge skal arbeide aktivt for et forbud mot atomvåpen, og umiddelbar stopp av våpeneksport til landene som kriger i Jemen-konflikten, var noen av forslagene fra SV som Stortinget i går stemte over.

I meldingen om norsk våpeneksport for 2014 fremmet SV sammen med Venstre 7 forslag til hvordan vi kan forbedre kontrollen med hvor norske våpen havner, og skjerpe håndhevinga av prinsippene for hvem vi kan eksportere til. SV mener at en ikke skal eksportere noe våpen eller militært utstyr til land myndighetene begår alvorlige menneskerettighetsbrudd og systematisk undertrykking av egen befolkning.

– Det burde være en selvfølge at ikke norsk utstyr kan bli verktøy i hendene på undertrykkere, sier SVs utenrikspolitiske talsmann Bård Vegar Solhjell.

I tillegg foreslo SV at Norge umiddelbart må stanse all eksport av våpen og forsvarsmateriell til alle landene som sammen med Saudi-Arabia deltar i krigen i Jemen. I debatten i Stortinget ga ikke Utenriksministeren betryggende svar på om Norge ikke fremdeles eksporterer våpen og forsvarsmateriell som kan bli brukt i en krig hvor FN har avdekt krigsforbrytelser, og som har ført til en enorm humanitær katastrofe.

– Eksporten av alt militært materiell til Saudi-Arabia og de andre gulflandene som deltar i krigen i Jemen burde vært stanset for lenge siden, skriver Solhjell i en kronikk i Dagbladet tirsdag.

Norge må være pådriver for forbud mot atomvåpen

I saken om globale sikkerhetsutfordringer foreslo SV, sammen med Senterpartiet og Venstre, at regjeringen må sørge for at Norge må spille en som pådriver i arbeidet for et forbud mot atomvåpen. Denne saken har skapt mye debatt i vinter. SV har lenge kritisert regjeringen for ikke å følge opp et vedtak i Stortinget i fjor om det samme, blant annet da de stemte ned viktige resolusjoner i FN i fjor høst. Nå er det på tide å få denne politikken tilbake på rett spor, og Norge må jobbe aktivt for et forbud mot verdens farligste våpen.

Libya må evalueres

Til sist foreslo SV at Norge må evaluere den norske deltakelsen i Libya i 2011, og at det må være fast praksis at Norge evaluerer når vi har hatt større bidrag i internasjonale militære operasjoner. Arbeiderpartiet stemte mot dette forslaget, sammen med Høyre og Frp.

– Jo lengre tid det tar, jo mindre aktuell blir evalueringen. Libya-bidraget er gjennomdrøftet i offentligheten og det burde være mulig å ta stilling til spørsmålet om en egen vurdering, uavhengig av Afghanistan-evalueringen, sier Solhjell.

SV foreslo også at det må bli fast praksis å evaluere alle betydelige bidrag Norge har i internasjonale militære operasjoner.

Vi er glade for at vi fikk støtte til flere av forslagene fra både fra Venstre, KrF, Senterpartiet og MDG. Vi er samtidig skuffet over Arbeiderpartiets stemmegivning i går som i de fleste tilfellene var avgjørende for at forslagene falt.

– SVs forslag om å stanse eksport til landene som kriger i Jemen og om å evaluere Libya-krigen burde vært ukontroversielle. Ap argumenterer dårlig for hvorfor de stemmer ned viktige prinsipielle avgjørelser for norsk utenrikspolitikk, sier Solhjell.

Del dette