open menu

MDG-ansatt har misbrukt SV-medlemskap

Den 19. april ble SV orientert av MDG om at en ansatt ved partikontoret til MDG hadde meldt seg inn i SV, med den hensikten å få tilgang til hvordan SVs interne debattsider, Mitt SV, var bygd opp. På bakgrunn av dette har SV i dag sendt brev til MDG og bedt dem om å ta opp problemstillingen i sentralstyret.

– At en ansatt i et annet parti har blitt medlem av SV for å logge seg inn på vårt interne debattforum er et brudd på den gjensidige respekten de norske partiene har ovenfor hverandre. Derfor ønsker vi at MDGs sentralstyret skal drøfte saken, sier partisekretær i SV, Kari Elisabeth Kaski.

SVs partikontor har gått gjennom aktivitetsloggene og der ser vi at det i arbeidstiden har vært aktivitet på det interne debattforumet fra den MDG-ansattes medlemsinnlogging. SV ble varslet først fem dager etter at MDG ble klar over innmeldingen.

– SV har tidligere bistått MDG med informasjon om praktiske løsninger, blant annet i forbindelse med budsjettarbeid, og vi ønsker å opprettholde denne relasjonen. Men når de gjentatte ganger har spurt om informasjon om Mitt SV, har vi valgt å si nei fordi vi har brukt tid og ressurser på å utvikle denne løsningen, sier Kaski.

Det som har skjedd er også et brudd på personvernet til SVs medlemmer.

– Hvis medlemmer i politiske partier blir usikker på om de kan diskutere politikk fritt i interne fora, kan det hindre debatten og være et tap for partidemokratiet, sier Kaski.

– Flere ansatte og tillitsvalgte i MDG og SV kjenner til saken, derfor mener vi det er ryddig å informere bredt, for å hindre spekulasjon og sikre at informasjonen som kommer ut er riktig og for å rydde saken av veien, sier Kaski.

160426 Brev til sentralstyret i MDG

Del dette