open menu

Regjeringen parkert i likestillingspolitikken

En samlet opposisjon snudde torsdag opp ned på regjeringens likestillingspolitikk. Nå må Høyre og Frp blant annet jobbe aktivt for økt likestilling i arbeidslivet og forplikte skolene til å jobbe mot seksuell trakassering.

 – Vi er veldig glade for at SV, Ap, Sp, Krf, Venstre og MDG samlet seg mot regjeringen, sier SVs likestilllingspolitiske talsperson Kirsti Bergstø.

– Regjeringas forslag til likestillingsmelding var i utgangspunktet blottet for tiltak, derfor ble det en gledens dag da stortingsflertallet stemte ned regjeringa til fordel for en aktiv likestillingspolitikk. SV er spesielt glad for at arbeidet mot seksuell trakassering i skolen nå skal økes og at det skal tas grep for et mer likestilt arbeidsliv. Kampen mot deltid og det kjønnsdelte arbeidslivet er viktige likestillingsutfordringer.

– Gjennom angrep på abortloven, likestillingsloven og arbeidsmiljøloven, fører regjeringa en likestillingspolitikk i revers. Skattelette til de rikeste øker de økonomiske forskjellene både når det gjelder klasse og kjønn og privatiseringspolitikken rammer kvinner ekstra hardt. Derfor var det avgjørende å få inn aktive grep og tiltak for likestilling i stortingsmeldinga som bestemmer hva slags likestillingspolitikk som skal føres i her i landet fremover.

Blant opposisjonens nye tiltak er systematisk å rekruttere kvinnelige mellomledere til en del av det statlige personalarbeidet, samt å jobbe for at 40 prosent av lederne på de øverste nivåene i staten, skal være kvinner. Stortinget ber også regjeringen om å jobbe for at minst 40 prosent av selskapene der staten har eierandel, skal ha kvinnelig styreleder, samt at ledergruppene i disse selskapene skal bestå av 40 prosent av begge kjønn.

 Til NTB uttalte likestillingsminister Solveig Horne (Frp) at hun tar til etterretning at «Stortingets flertall ønsker mer byråkrati, strukturer og kvotering».

– Vi i regjeringen er ikke enige i at dette er veien å gå for å løse utfordringen vi har, men vi vil selvsagt følge opp Stortingets vedtak, uttalte Horne etter den nær fem timer lange debatten.

Du kan lese hele innstillingen til ny likestillingspolitikk her.

Del dette