open menu

Listhaug hindrer integrering

Resultatet av regjeringens lovforslag vil bli at flere kvinner og barn må risikere livet sitt på flukt og at flere flyktninger må leve uten familien sin i mange år. Det vil føre til dårligere integrering. 

Idag la innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug fram forslagene til innstramming av innvandringspolitikken.

– Forlagene til innstramming vil kun ramme reelle flyktninger. Hensikten er å skremme asylsøkere som har et reelt behov for beskyttelse fra å komme til Norge, sier SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen.

Det er alvorlig at regjeringen velger ikke å ta mer hensyn til innsigelsene de har fått fra sine egne fagfolk, mener Andersen.

– Flere av forslagene, som familiegjenforening og mer midlertidighet for enslige mindreårige, vil føre til dårligere integrering av de som har behov for beskyttelse og vil få opphold. Det er bra at regjeringen har moderert noen av de mest inngripende forslagene, men det skulle også bare mangle at ikke Listhaug har lyttet til innvendingene. Høringsinstansene var sterkt kritisk til nettopp disse forslagene, sier Andersen.

Det er også bra at de har tatt tak i behovet for å få på plass biometrisk identifikasjon, slik at ingen kan operere med flere identiteter, mener hun.

– At politiet skal kunne avvise folk på grensen, uten at de får søke om asyl, vil i sette asylretten i fare. Samtidig er det helt andre tiltak, som raskere saksbehandling hos UDI, som vil bidra til at færre med grunnløse asylsøknader kommer til Norge.

 

Del dette