open menu

Skatteparadis truer demokratiet

Skatteparadisene er den største trusselen mot våre demokratier, mener SVs nestleder Snorre Valen.

– Skatteparadisene er den største trusselen mot våre demokratier.

Det er SVs nesleder Snorre Valens første reaksjon på kveldens avsløringer om utstrakt bruk av skatteparadiser. Aftenposten og deres samarbeidspartnere fortjener honnør for sitt arbeid, mener Valen.

– Enorme verdier stjeles fra folk flest og havner i den rikeste elitens lommer. Skatteparadisene muliggjør både korrupsjon, tyveri, trafficking og narkotikahandel. Den norske innsatsen mot dette uvesenet må trappes kraftig opp umiddelbart. Noen få mennesker beriker seg på alle andres harde arbeid, og slipper unna med det. Nå er det nok.

Valen reagerer sterkt på at den statseide banken Dnb har bidratt til å formidle kunder til skatteparadis:

– I samme periode som staten stilte opp med «gullkortet» for å hjelpe banker som Dnb gjennom finanskrisen, satte banken opp kundeforhold i skatteparadis slik at penger kunne skippes ut av landet. Det er fullstendig uakseptabelt.

– SV har lenge foreslått en rekke tiltak for å stoppe skatteflukten fra Norge. Nå må Stortingsflertallet følge opp. Dette viser bare hvor viktige SVs krav om et krafttak mot skatteparadisene er. Nå får det bli slutt på sommelet på Stortinget. Stortinget må trekke oljefondet ut av skatteparadis, og stramme inn reglene for skatteunndragelse.

SV krever handling umiddelbart.

– Mye kan gjøres i forhandlingene om skattereform allerede denne uken, SV har en utfyllende liste med tiltak, sier Valen.

Dette er noen av tiltakene SV krever gjennomført for å bekjempe skatteparadis:

  • At alle statseide selskaper og fond trekkes ut av skatteparadis, herunder oljefondet, Norfund, Statoil og Telenor
  • At selskapsadvokaters taushetsplikt begreses i spørsmål om bevisst skatteunndragelse
  • Åpenhetskrav om skatteopplysninger i aksjonærregisteret
  • At Norge ikke inngår i handelsavtaler med land som hindrer arbeidet mot kapitalflukt
  • Nye anbudsregler som gjør det mulig for alle offentlige innkjøpere å velge bort leverandører som ikke er åpne om eierforhold og skatteparadis
  • Land-for-land-rapportering innen alle bransjer

Les gjerne SVs uttalelse om skatteparadis, vedtatt på landsmøtet i 2015.

Bilde: Skylinen over Panama by. Foto: Wikimedia Commons

Del dette