open menu

Storrengjøring i eldreomsorgen

Høyre kritiserer SV for kutt i Oslos eldreomsorg som ble nødvendige på grunn av Høyres politikk. Nå varsler eldrebyråd Inga Marthe Thorkildsen opprydning.

– Oppryddingen i Oslos eldreomsorg kommer til å ta lang tid, sier SVs eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Eldrebyråden oppdaget et stort underskudd i sykehjemsbudsjettet. Forrige byråd skapte et inntrykk av at sykehjemmene ble skjermet. Virkeligheten var et kutt på 40–50 millioner kroner. I dag kritiserer Høyre SV i Aftenposten for kutt som ble nødvendige på grunn av Høyres politikk. Det er frekt, mener Thorkildsen.

– Høyre hadde lagt inn store, skjulte kutt til eldre i Oslo i sitt siste budsjett. Det har rett og slett vært sjokkerende å grave seg inn i alt dette. Og det blir ikke bedre av at hver eneste kuttkrone ble pålagt de eldre på offentlig drevne sykehjem. Kommersielle aktører som tjener penger på eldreomsorgen skulle skjermes helt, sier hun.

Thorkildsen mener det ikke er mulig å rettferdiggjøre at kun de eldre som bor i kommunale sykehjem skal rammes av Høyres kutt. Derfor valgte byregjeringen en løsning der alle sykehjemmene må bidra likeverdig.

– Jeg forstår ikke hvordan Høyre kan mene at det er rettferdig at noen eldre rammes mer enn andre av kuttet deres. Det er ganske enkelt grovt urettferdig.

Nå varsler SV at den lange jobben med å gjenreise eldreomsorgen i Oslo er i gang.

– Vi står for en rettferdig eldreomsorg, støtte til å få bo trygt hjemme og for like trygge sykehjem for alle. Det kommer jeg til å jobbe for, uansett hvor mange skrøner Høyre serverer for å slippe unna ansvaret for situasjonen vi står i nå.

Del dette