open menu

– Fornuftig retrett, men ingen god løsning om kompetansekrav

Torsdag ble det klart at regjeringspartiene snur i saken om kompetansekrav for lærere, og gir allmennlærere dispensasjon fra kravene i ti år.

Bakgrunnen er et kompromiss mellom Venstre og regjeringen i Utdanningskomiteen på Stortinget. Audun Lysbakken er glad for Røe Isaksens retrett i saken.

– Dette er en fornuftig snuoperasjon fra Røe Isaksen. Han skjønte til slutt at kompetansekravene ga håpløse utslag, som til syvende og sist rammet elevene. Men dersom han hadde vært mer lydhør for lærernes bekymringer, kunne hele denne farsen vært unngått. Røe Isaksen må lære seg å lytte mer til lærerne, og forankre sakene sine bedre, sier Audun Lysbakken.

Lysbakken viser til at Røe Isaksen nylig snudde i saken om evaluering av forsøket med 600 ekstra lærerstillinger i ungdomsskolen. Også da etter kritikk fra både opposisjonen og lærerorganisasjonene. Lysbakken jubler imidlertid ikke for kompromisset i saken.

– En dispensasjonsordning er ikke noen fullgod løsning. SV kommer til å stå fast på vårt opprinnelige standpunkt, nemlig at ingen lærere med utdanning fra før 2014 blir pålagt videreutdanning for å kunne undervise.

Lysbakken er også bekymret for hva en slik løsning vil bety for etter- og videreutdanningstilbudet for andre lærere.

– Nå vil etter- og videreutdanningen fylles opp av allmennlærere som er pålagt videreutdanning. Det betyr at alle andre må vike. Dette er ingen god løsning for kompetanseutviklingen i norsk skole, avslutter Lysbakken.

Del dette