open menu

Åpner for å kutte beredskap ved lokalsykehus

Stortingsflertallet åpnet for at akuttberedskap ved flere lokalsjukehus kan bli lagt ned, da stortinget i dag behandlet den nasjonale sykehusplanen.

– Når en sak er så viktig som hvor langt unna hjelpen er når ulykken rammer, eller fødselen starter, bør den selvsagt behandles i Stortinget, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Denne uka besøkte Audun Lysbakken sykehuset og sykehusaksjonen i Lofoten, som er ett lokalsamfunnene som nå risikerer å miste sin akuttberedskap. I dagens behandling av sykehusplanen fikk regjeringen støtte fra Venstre for å unnta spørsmål om akuttberedskap fra behandling i Stortinget.

Før valget lovte Erna Solberg det norske folk, klart og tydelig, at Stortinget skulle bestemme i de viktige sykehussakene.

– Det vi ser i dag er et storstilt løftebrudd, regjeringen og Venstre har holdt Stortinget for narr, nå er det fritt frem for sentralisering og kutt, sier Lysbakken.

SV foreslår at alle slike saker skal behandles i Stortinget, sånn at du kan vite hva de forskjellige partiene og representantene vil gjøre med akkurat ditt sykehus. Norge trenger en god plan å sikre trygge sykehus over hele landet, ikke regjerings kuttplaner.

– Jeg er skuffet over at Høyre, FrP, Venstre og Arbeiderpartiet velger å gjemme seg i skjørtekantene til helseforetakene, sier Lysbakken.

Han mener de bidrar til at Stortinget fraskriver seg ansvaret for hvor langt det er til akuttmottaket når ulykke eller akutt sykdom rammer.

– Behandlingen av den nasjonale sykehusplanen i Stortinget blir en svart dag for tryggheten til tusenvis av mennesker i distrikts-Norge, sier han. Nå får regjeringen stor frihet til å gjennomføre akutt-kutt over hele landet.

 

Del dette