open menu

33 forslag for naturen

Vi har ingen arter å miste. I dag presenteres 33 forslag som gjør at Stortinget denne våren kan styrke vernet av naturen.

Regjeringen la tidligere i år fram en stortingsmelding om å ta vare på naturmangfoldet. Stortingsmeldingen ble kritisert fra flere hold for å inneholde  få nye tiltak som faktisk kan stanse utryddelsen av truede planter og dyr.  SVs stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås er saksordfører når saken behandles i Stortinget.

– Stortinget har en stor jobb å gjøre for å sikre at vi stanser tapet av naturmangfold. Vi som samfunn er helt avhengig av naturen. Den er en velsignelse for oss alle sammen, og vi må ta vare på den for de kommende generasjoner. Vi har ingen arter å miste, sier Holmås.

Holmås har utfordret en arbeidsgruppe med stor kompetanse på naturmangfold på hvordan Stortinget kan styrke politikken for naturmangfoldet. Gruppa har bestått av Arne Nævra, Dag O. Hessen, Anne Sverdrup-Thygeston, Anne Breistein (Sabima), Trude Myhre (WWF), Jorunn Vallestad (Naturvernforbundet), Halvard Raavand (Greenpeace), Martin Eggen (NOF) og Heidi Sørensen (WWF).

Arbeidsgruppen presenterer idag 33 forslag som vil styrke stortingsmeldingen og bidra til å stanse tapet av naturmangfoldet.

Blant forslagene finner man forslag om å styrke forvaltningen av havområdene, verne 10 prosent av skogen, opprette nye nasjonalparker og å bekjempe naturkriminalitet. Du kan lese de 33 forslagene for naturen her.

Bilde: Hvitreven, en kritisk truet dyreart. Foto: Wikimedia Commons

Del dette