open menu

Ta kampen for kvinner på flukt

Kvinner og barn på flukt er særlig utsatt, derfor tar SV kampen for kvinner på flukt på den internasjonale kvinnedagen 8. mars.

Hittil i år har over 100 000 mennesker ankommet Europa på fartøyer over Middelhavet, og av disse er hele 55 prosent kvinner og barn i følge FN. Det er en stor økning. Samtidig har flere europeiske land varslet innstramminger i reglene for familiegjenforening. Også i Norge har regjeringen foreslått store innstramminger, blant annet i retten til familiegjenforening. SV mener derfor at kvinner på flukt er den viktigste saken å markere på 8. mars i år.

– Kvinner og barn på flukt er et lett bytte for overgrep. Derfor må vi gjøre alt vi kan for å sikre tryggheten for kvinner på flukt, sier SV-leder Audun Lysbakken.

FN’s høykommissær for flyktninger har slått knallhardt ned på regjeringens forslag til innstramminger i asylpolitikken.

– I stedet for å ha som målsetting at færrest mulig skal komme til oss, bør regjeringen utvide muligheten for familiegjenforening og ta initiativ til lovlige og trygge måter å søke asyl på fra utlandet. Vi må ta ansvar nå så kvinner og barn slipper å ta den store risikoen det er å flykte, sier Lysbakken.

Han mener at det også må gjøres mye her hjemme for å sikre kvinner som er flyktet til Norge og som sitter på asylmottak:

– Når kvinnene først kommer til Norge, er det viktig at de tas i mot av noen som har kompetanse på vold, slik at de kan være trygge for overgrep. Det må være mulig å gjøre så enkle ting som å ha nattevakter på mottakene og gi de som bor der mulighet til å låse døra, Sier Lysbakken.

SV har foreslått mange ulike tiltak for bedre integrering som vil bidra til å sikre kvinner og barn på mottakene og samtidig gjøre at de raskt kan komme seg ut av mottakene og starte livene her i Norge.

Regjeringen har i forslag til innstramming i utlendingsloven vil gå hardt ut over kvinner på flukt. Blant annet har regjeringen foreslått å heve botiden for å få permanent opphold fra 3 til 5 år. I følge flere av høringsinstansene vil det føre til at kvinner kan bli tvunget til å leve lenger i voldelige forhold. I tillegg vil forslagene om strengere krav til både selvforsørgelse, lese og skrive-kunnskaper for å få opphold, diskriminere kvinner som ofte har mindre og dårligere utdannelse enn menn.

– Kvinner som rømmer fra kjønnsbasert vold må gis beskyttelse og opphold, og det må etableres trygge fluktruter som gjør at de ikke må ty til menneskesmuglere på reisen. Dette haster og derfor må vi bruke den internasjonale kvinnedagen til å få disse kvinnenes situasjon på dagsorden, sier Lysbakken.

Her kan du lese SVs ressurspakke i forbindelse med 8. mars.

 

Del dette