open menu

Småbarnsfamilier ut av tidsklemma

SVs tidsklemmeutvalg foreslår løsninger som vil gjøre det lettere å kombinere arbeid med familie.

Vi har vært gjennom en familierevolusjon. Barn er mye lenger i barnehage, skole og skolefritidsordning. De får mer lekser, og deltar i flere organiserte fritidsaktiviteter. Men politikken er ikke tilsvarende revolusjonert. En arbeidsgruppe nedsatt av SV lanserer nå ni punkter de mener kan begrense tidsklemma for småbarnsforeldre.

– Barnehagepolitikken og foreldrepermisjonen er sterkt endret, men skoledagen, arbeidslivet og familiepolitikken henger etter. Tidsklemma blir unødvendig sterk for mange familier, sier Bård Vegar Solhjell som har ledet SVs tidsklemmeutvalg.

De øvrige deltakerne i gruppa har vært Linn Stalsberg, Loveleen Rihel Brenna, Hilde Mari Bjørke og Cathrine Sandnes. Utvalget har tatt utgangspunkt i ulike typer familier med barn, og samfunnsendringer som kan gjøre det enklere å møte tidsklemma. Både i livsfasen man har små barn, og den tid på døgnet som er mest pressa. Sammen har gruppa kommet fram til mange tiltak som kan redusere tidsklemma. Heldagsskole, familievikar, økt grunnbemanning og store velferdsyrker, og mer fleksible permisjonsordninger er noen av forslagene.

– Permisjon i forbindelse med samlivsbrudd er nok et av de mer kontroversielle forslagene våre. Men det viser seg at veldig mange blir sykmeldt i forbindelse med et samlivsbrudd. De opplever det så traumatisk at de må være borte fra jobben, og derfor lufter vi ideen om en kort permisjon ved samlivsbrudd, sier Bård Vegar Solhjell.

Han mener at summen av forslagene vil hjelpe småbarnsforeldre å håndtere tidsklemma. Rapporten skal være et grunnlag for videre debatt, om ulike mulige løsninger på et problem mange kjenner på kroppen.

– Med redusert arbeidstid kan foreldrene få mer tid med barna sine uten at de mister kontakten med arbeidslivet. Det er lettere å foreslå dette i en periode med høy arbeidsledighet fordi det samtidig vil gi større rom for at flere kan komme seg ut i jobb, sier Solhjell.

Heldagsskole er også blant av forslagene.

– En heldagskolereform handler om bedre bruk av tiden familien ikke er sammen, mens de minste barna allerede i dag er på skolen og foreldrene er på jobb. Vi kan bruke den tiden til å sørge for at kunnskap, trivsel og sunnhet blir alle barn til del. Og når barna kommer hjem vil de ikke ha med seg lekser, men ha tid til å gjøre andre ting sammen med familien sin, sier Bård Vegar Solhjell.

Oppsummering av utvalgets forslag:

Løsninger som gjør det lettere å kombinere arbeid med familie:

  • Ny organisering av skolehverdagen: Fra hjemmelekser til skolelekser, SFO-reform, heldagsskole.
  • Kultur- og idrett bedre integrert i skolehverdagen/SFO-tiden.

Løsninger som gir den enkelte mer fleksibilitet og mulighet til å bestemme over egen arbeidshverdag:

  • Styrket grunnbemanning i store velferdsyrker.
  • Utvide og forbedre permisjonsordninger ved omsorg for foreldre og barn.
  • Permisjon ved samlivsbrudd.
  • Familiehjelp for familier som på ulike vis havner i en kritisk, vanskelig situasjon.
  • Styrke rett til tilpasning i arbeidsmiljøloven.

Løsninger som reduserer arbeidsmengden, eller omfordeler arbeidstid mellom perioder i livet:

  • Kortere arbeidstid for småbarnsfamilier.
  • Småbarnspermisjon.

Last ned hele tidsklemmeutvalgets rapport.

Foto: Henry Scott (CC BY-ND 2.0)

Del dette