open menu

Gjennomslag for SV-forslag om dysleksivennlige skoler

Hele Stortinget stiller seg bak SVs forslag om at alle skoler i Norge skal være dysleksi- og dyskalkulivennlige. Men regjeringen, Venstre og KRF vil ikke forplikte seg til å legge fram en konkret tidsplan for arbeidet.

– Det er et viktig signal når et samlet Storting stiller seg bak kravet om at alle skoler må tilpasses behovene til elever med lese-, skrive- og mattevansker. Men det trengs en tidsplan for å nå målet. Det er mye som gjenstår før alle elever får den tilretteleggingen de trenger, men nå har Stortinget gitt klar beskjed om at dette arbeidet må prioriteres. Og det fortjener disse barna, sier SVs Karin Andersen, som fremmet forslaget.

Andersen er glad for at en samlet komite slår fast at den nye femårige lærerutdanningen må bli bedre til å gi lærerstudentene kompetanse om dysleksi og dyskalkuli. Men det gjenstår å se at det er nok obligatorisk kompetanse på dette i den nye lærerutdanninga. Statsrådens svar om at alle skal kunne litt, men bare de som velger det, skal kunne mye,- kan betyr at kompetansen generelt blir for lav til å sikre at alle skolene blir dysleksivennelige og tar i bruk metoder som gavner alle barna.

– Når flertallet ikke vil forplikte seg til en konkret tidsplan og konkrete tiltak, vet vi ingenting om hvor høyt regjeringen faktisk vil prioritere barna med lese- og skrivevansker. Mange skoler mangler kompetanse og systematisk arbeid med å sikre elever med slike vansker hjelpemidler, riktig læringsmetode og tilrettelegging . Noen elever blir ikke skikkelig kartlagt eller  kartleggingsprøver brukes til rangering og ikke for å sikre den tilretteleggingen  elevene trenger.

Nå må det bli fortgang i dette og SV kommer til å følge opp på lærerutdanningen og for å få på plass tidsplan for å nå målet.

Foto: Stig Weston

Del dette