open menu

Sviktet eldres sak

Ingen av de andre partiene ville støtte SVs forslag om trygg bemanning i eldreomsorgen da det ble behandlet i Stortinget idag.

– SV mener det er på høy tid at Stortinget lytter til de eldres behov. Forskjellsbehandlingen må slutte. Stortinget må skjære gjennom og vedta at en bemanningsnorm skal på plass, sier SVs eldrepolitiske talsperson, Karin Andersen.

Alle partiene er enige om at bemanning og kompetanse er viktig, men ingen er villig til å være med på de helt konkrete vedtakene som er nødvendig for å tvinge gjennom trygg bemanning, i alle sykehjem.

– En kommer ikke utenom at trygg og faglig god omsorg er avhengig av at det er et levende menneske som møter et annet levende menneske som har tid til å hjelpe og være medmenneske.

Andersen mener særlig at Fremskrittspartiet har et ansvar for dette.

– Frp har løpt fra alle sine løfter i eldreomsorgen. De har laget en dårlig rabattordning for folk som tvinges inn i dobbeltrom, og et mageplask av en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen. FrP-regjeringen foreslår en «rett til sykehjemsplass» som ikke gir bedre rettigheter, og det er ingenting som tyder på at det blir noen statlig norm for hvor mange som må være på jobb, sier Andersen.

SV inviterte også Stortinget med på et arbeid for å ta et oppgjør med stoppeklokkeomsorgen gjennom en tillitsreform. Høyre, Venstre, FrP og KrF ville ikke være med på et prøveprosjekt med tillitsreform.

– SV er i full gang med å ta et oppgjør med stoppeklokkene i Oslo. Vi er både glade og stolte over den jobben eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen gjør i Oslo, derfor er vi så ivrige på å få spredt ideene ut over hele landet. Det fortjener våre eldre, og de ansatte i eldreomsorgen.

Dette er SV-forslagene som ble nedstemt i dag:

  • Stortinget ber regjeringen utrede en nasjonal bemanningsnorm for sykehjem, med sikte på å innføre en slik norm.
  • Stortinget ber regjeringen innføre en statlig støtteordning for kommuner som ønsker å gjennomføre forsøk med selvbestemmelse over deler av hjemmehjelpstiden for eldre med stort pleiebehov.
  • Stortinget ber regjeringen invitere kommuner til samarbeid om tillitsreform i hjemmetjenestene. Utformingen av de enkelte forsøk gjøres i samråd med de enkelte forsøkskommunene, men det sentrale skal være at vurderinger rundt hvordan ressurser best brukes, i større grad skal overlates til de som mottar og yter tjenester, og mengden rapportering skal begrenses til det helt nødvendige.

Del dette