open menu

Nytt arbeidsprogram

Forandring 2017 er SVs prosess for utvikling av nye, konkrete forslag til hvordan Norge kan bli et mer rettferdig og miljøvennlig samfunn etter valget og vi vil ha dine innspill

Vil du være med å utforme ny politikk for å forandre Norge?

På landsmøtet i 2017 skal SV vedta et nytt arbeidsprogram for stortingsperioden 2017-2021. Arbeidet med SVs arbeidsprogram for 2017 – 2021 skjer i en tid der Norge opplever økende arbeidsløshet, klimagassutslipp og forskjeller. Politikk diskuteres med større alvor og mindre tro på framtida enn for få år siden. De tre store utfordringene i vår tid er den økende arbeidsløsheten og forskjellsutviklinga, den globale klimakrisa, og flyktningekrisa.

Det er et stort behov for nye analyser, nye svar, og en politikk som gir framtidshåp og rettferdighet. SV har alltid formulert ambisiøs politikk og vært tidlig ute med å kjempe for positive og radikale samfunnsendringer. SVs arbeidsprogram for 2017 – 2021 skal løfte fram denne tradisjonen, ved å speile vår tid. SVs arbeidsprogram skal være et program for å forandre Norge.

Alle medlemmer inviteres til å delta på Kvanmo-konferansen 9.-10. april i Oslo for å delta i utformingen av programmet.

Første utkast til arbeidsprogram legges fram for debatt og tilbakemelding 20. juni 2016 og endelig arbeidsprogram vedtas på landsmøtet 16.-19. mars 2017

Vi vil ha dine innspill i programarbeidet! 

Hvilke utfordringer står Norge og verden overfor? Hvilke løsninger må legges på bordet? Hvilke saker bør være viktigst for SV i valgkampen 2017?

Vi oppfordrer privatpersoner, medlemmer, lokal- og fylkeslag, bedrifter og organisasjoner til å sende inn innspill i skjemaet under eller til program@sv.no

 

Arbeidsprogramkomiteen

Snorre Valen (leder)

Ingrid Marie Kielland
Eirik Faret Sakariassen
Sheida Sangtarash
Sunniva Eidsvoll Holmås
Per Botolf Maurseth
Aksel Hagen
Sara Bell
Astrid Tove Olsen
Nicholas Wilkinson

Del dette