open menu

Vil ha merking av varer fra okkuperte områder

Det er på tide at norske forbrukere selv kan ta et valg om å ikke kjøpe varer fra okkupert territorie i Palestina, sier SVs Bård Vegar Solhjell.

I november i fjor innførte EU et nytt regelverk som pålegger medlemslandene å skille klart mellom varer som er blitt produserte i Israel, og varer som kommer fra de okkuperte palestinske områdene. Alle varer som er produsert i ulovlige bosettinger på palestinsk område innenfor 1967-grensene skal nå merkes. Norge må gå den samme veien, mener SVs utenrikspolitiske talsmann, Bård Vegar Solhjell:

– Norge må følge opp, og innføre merking av alle varer som kommer fra ulovlige bosettinger på den okkuperte Vestbredden. Da vil norske forbrukere kunne ta et informert standpunkt om de ønsker å kjøpe varer som kan bidra til å støtte og forlenge okkupasjonen, eller la være, sier Solhjell.

SV mener videre at UD bør anbefale norsk næringsliv å unngå all handel og investeringer som kan støtte opp under den ulovlige okkupasjonen på Vestbredden. Det har lenge vært varslet en anbefaling til norsk næringsliv om å unngå all handel og økonomisk samkvem, inkludert investeringer, som støtter opp under den ulovlige bosettingsvirksomheten og andre folkerettsbrudd i de okkuperte palestinske områdene.

– Det er på høy tid at Norge nå utsteder en slik anbefaling, sier Solhjell. Næringslivsaktører skal med enkelhet kunne unngå å støtte opp under en ulovlig okkupasjon. Flere europeiske land har allerede utstedt slike anbefalinger til sitt næringsliv. Norge er i ferd med å bli en sinke i dette spørsmålet, sier Solhjell.

– Vi bør utstede en slik anbefaling til norsk næringsliv, på samme måte som vi har det for Vest-Sahara.

Grunnen til at Norge har en slik anbefaling for Vest-Sahara er at vi ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av området. Derfor råder Utenriksdepartementet norsk næringsliv til å unngå handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og dermed kan være i strid med folkeretten. En tilsvarende anbefaling bør nå gå ut for okkuperte palestinske områder.

Foto: En israelsk bosetting på den okkuperte Vest-bredden nær Betlehem. Flickr / libertinus (CC BY-SA 2.0) 

 

Del dette