open menu

Ny Nord-Norge-rådgiver

Pål Julius Skogholt er ansatt som rådgiver og prosjektleder for SVs Ja til Nord-Norge-prosjekt.

Pål Julius kommer fra stillingen som prosjektleder og konstituert daglig leder for Senter for fjernteknologi og har vært statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet. Skogholt har lang fartstid fra SV og er i dag leder for Tromsø SV. Han har hatt flere verv lokalt og nasjonalt og også vært fylkesråd for kompetanse og utdanning i Troms.

– Jeg tror det er avgjørende for framtida til Nord-Norge med et sterkt SV og viktig for hele SV at SV i nord er sterkt. Jeg ser fram til å drive dette viktige prosjektet framover, sammen med de tillitsvalgte i hele landsdelen og på stortinget. Framover må flere få eierskap til prosjektet og vi må utvikle ny politikk knyttet de store endringene som skjer i landsdelen, sier Pål Julius Skogholt.

– Vi er veldig glad for å få med Pål Julius på laget og jeg er sikker på at han vil styrke SV nasjonalt og regionalt. Han har med seg tung kompetanse på politikkutvikling, særlig innenfor næringspolitikk, organisasjonsbygging og landsdelen Nord Norge, sier Kari Elisabeth Kaski, partisekretær i SV.

Del dette