open menu

Lysbakken til utdanningskomiteen

En heldagsskole med flere lærere og skolelekser er en av SVs viktigste saker fremover, derfor går SV-leder Audun Lysbakken inn i utdanningskomiteen på Stortinget. – Det viktigste for norsk skole er å få flere lærere, så det blir mer tid til hvert enkelt barn. I tillegg vil jeg være med på det opprøret mot hjemmeleksene […]

En heldagsskole med flere lærere og skolelekser er en av SVs viktigste saker fremover, derfor går SV-leder Audun Lysbakken inn i utdanningskomiteen på Stortinget.

Det viktigste for norsk skole er å få flere lærere, så det blir mer tid til hvert enkelt barn. I tillegg vil jeg være med på det opprøret mot hjemmeleksene som nå sprer seg i hele landet, og jeg har stor tro på at vi snart får innført SVs gamle kampsak om gratis skolemat. Slik kan vi lage en bedre skoledag med mer læring, og en bedre hverdag for familiene uten leksestress og matpakkemas, sier SVs leder Audun Lysbakken.

Som skolepolitisk talsperson vil Lysbakken bruke tid til å snakke med elever, lærere og foreldre om hvordan vi skal sikre en allsidig skolehverdag for bedre læring.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes over tar ansvaret for helse og sykehus, samtidig som han går inn i næringskomiteen hvor SV ikke har hatt representant i denne stortingsperioden.

– Arbeidsløsheten øker under de blå, og det er ingen tegn til grønt skifte av økonomien. Med SV i næringskomiteen skal vi bygge et kraftfullt alternativ til regjeringens politikk. Vi skal gi liv til næringsdebatten, tilføre nye ideer og høyne ambisjonene, sier Knag Fylkesnes, som er valgt inn på stortinget fra Troms.

Som næringspolitisk talsperson overtar Knag Fylkesnes også ansvaret for fiskeri.

– Med Frp ved roret i fiskeridepartementet, blir det enda viktigere å kjempe for kystfolkets rett til fiskeressursene. I dag går stadig mer av fisken fra kyst til børs, og utfordrer hele kystkulturen, sier Knag Fylkesnes.

Stortingsrepresentant Karin Andersen overtar, som sitter i kommunalkomiteen vil overta ansvaret for den kommunale eldreomsorgen.

– SV vil at eldre får bestemme mer selv og får omsorg og pleie de har behov for. Da må det være nok ansatte til å gjøre jobben og de må få tillit til å gjøre jobben på en god måte for pleietrengende. Derfor trengs en tillitsreform som SV vil jobbe for, sier Karin Andersen.

For mer informasjon kontakt:

Siri Gjørtz, kommunikasjonssjef i SV. Tlf: +47 92048949

Del dette