open menu

Inviterer Ap og sentrum til asylenighet

Det er viktigere enn noen gang at Norge har en aktiv integreringspolitikk, derfor fremmer SV 49 forslag som vil bedre integrering og bosetting av flyktninger.

SV-leder Audun Lysbakken advarer sentrumspartiene og Arbeiderpartiet mot å låse seg til Høyre og Fremskrittspartiets ideer i integreringspolitikken.

– Det ser ikke ut til at de andre partiene på Stortinget vil bli enige om politikk som kan sikre god integrering. Vi vil sørge for god integrering av de flyktninger som faktisk har krav på beskyttelse.  Regjeringspartiene, derimot, jobber ut fra forutsetningen at ingen av flyktningene kommer til å bli i Norge, sier Lysbakken.

Kjernen i SVs forslag er å få flyktningene raskt i gang med norskopplæring, orientere dem mot arbeidslivet og få barna raskt inn i barnehage og skole. SV vil øke antallet timer norskopplæring og gjøre en rekke endringer i introduksjonsprogrammet.

– Det kan ikke være slik nå at Frps idé om at ingen av disse menneskene skal bli i Norge, får lov til å styre integreringspolitikken, mener han.

Lysbakken viser blant annet til Frps Christian Tybring-Gjeddes uttalelse i Stortinget nylig om at Syria-flyktningene skal hjem igjen, «alle som én».

– Dette er oppskriften på dårlig integrering og det er dyrt. Flyktningene får ikke bidra til det norske samfunnet. De vil passivisert og mange blir syke av det. Det vil dessuten bidra til mer fiendtlighet mot folk som trenger beskyttelse i Norge, sier Lysbakken.

Med SVs integreringsforslag og vårt forslag om en ny bosettingsordning og midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere vil samfunnet spare store summer. Flyktningene vil komme seg inn i lokalsamfunn tidligere og bidra med sin kunnskap og arbeidskraft.

–  Flyktninger som har et reelt beskyttelsesbehov må få bli en del av samfunnet de skal bo i. Å stenge dem ute og late som om de ikke er her, er ikke en bærekraftig løsning, sier Lysbakken.

Her kan du lese hele SVs Dok 8 om å sikre integrering fra dag én

 

Del dette