open menu

Vi vil bli flere

Vi vil gjerne bli flere medlemmer i partiet og oppfordrer alle til å verve venner og kjente! Jo flere vi er, jo større gjennomslagskraft får vi. Vi trenger tilvekst av medlemmer for å utvikle ny politikk, få velfungerende lokallag og spre SV sin politikk landet rundt.

Vi vil gjerne bli flere medlemmer i partiet og oppfordrer alle til å verve venner og kjente! Jo flere vi er, jo større gjennomslagskraft får vi! Vi trenger tilvekst av medlemmer for å utvikle ny politikk, få velfungerende lokallag og spre SV sin politikk landet rundt.

Dette kan du gjøre:

  • Spør SV-sympatisører du kjenner om å bli medlem. Be de sende sms «INNMELDING»  til 2090 eller melde seg inn på sv.no. Medlemskapet koster 100 kr og gjelder for hele 2016.
  • Spre bilder og oppfordringer om å bli medlem fra SV sin side på Facebook og Instagram.
  • Gi et medlemskap i julegave (men avklar på forhånd om vedkommende ønsker seg det.) 🙂

Som medlem må man ikke være enig i all politikken til SV, men man får sjansen til å delta aktivt i politikkutforming både lokalt og nasjonalt.

Hvis du verver nye medlemmer kan du vinne flotte vervepremier:

  • 3 vervede: SV-handlenett «TA KAMPEN»
  • 7 vervede: Boka om SVs historie «Fra Kings Bay til Kongens bord»
  • 10 vervede: Rørospledd

Send e-post til medlem@sv.no med antall personer du har vervet for å delta.
De fleste leserne våre er også medlemmer i SV men er du en av dem som ikke er det håper vi du vil vurdere å melde deg inn!

Del dette