open menu

Snorre Valen valgt som ny nestleder i SV

SVs nye nestleder trakk fram langsiktighet og rettferdighetssans som nøkkelen til å løse de store utfordringene Norge står overfor.

På landsstyremøtet i Oslo idag ble stortingsrepresentant Snorre Valen enstemmig valgt til ny nestleder i SV. En fornøyd nyvalgt nestleder takket for tilliten og takket avtroppende nestleder Bård Vegar Solhjell for hans innsats for partiet og Norge. I talen vektla Valen langsiktighet og rettferdighetssans som to av SVs kjerneverdier.

– Det er SVs to rettesnorer. Uten de to, vil vi ikke kunne løse oppgavene vi står foran. Med langsiktighet og rettferdighetssans skal vi løse våre tre hovedutfordringer akkurat nå: Den økende ulikheten i Norge. Den økende arbeidsløsheten i Norge. Evnen vår til å håndtere store flyktningestrømmer internasjonalt. Og alle tre henger sammen med endringene i selve livsgrunnlaget vårt: De menneskeskapte klimaendringene, sa Valen i sin tale til landsstyremøte.

– Mange mener at Stortingsvalget i 2013 ble et klimavalg. Jeg er ikke enig. Aldri har klima vært så parkert på dagsorden som i dag. Det skjer nesten ingenting på Stortinget. Venstre og Krf kommer med noen innøvde fraser om at de liksom får til mer med Høyre og Frp enn den rødgrønne regjeringa, og så tar alle det for god fisk! Sannheten er at Norge er på vei ned i klimanasjonenes bunndivisjon. Med slapp hånd styrer Høyre og Frp oss mot en verden våre barn vil ha problemer med å tilgi oss. Er det ikke rart, at gjengen i norsk politikk som er mest opphengt i dommedagsprofetier  – «islamiseringen» av Norge, velferdsstaten som kommer til å gå «konkurs» – er det ikke rart at de gir så ettertrykkelig blaffen i den eneste dommedagsprofetien som er vitenskapelig bevist?

Valen trakk fram SVs alternative budsjett som en måte å vise en annen og bedre politikk.

– I 2017 skal vi få en slutt på pinlighetene. Fram til valget skal vi vise at ekte solidaritet er mulig. I kriseåret 2015 foreslår SV en rekordhøy bistand på 1,24%, og vi bruker 8,5 milliarder oljekroner mindre enn regjeringa. Spesielt nå, i vanskelige tider, er det viktig å klare å prioritere. Med klimapolitikk skal vi utjevne forskjeller i Norge. De to går hånd i hånd. Våre store skattekutt for vanlige inntekter og lavtlønte gir rom for å øke prisen på klimaødeleggende forbruk. Med klimapolitikk skal vi løse problemene vi står midt oppe i. Vi har muligheten til å skape arbeid til de som nå har mista jobben.

Klimapolitikken trenger ambisjonene tilbake, mener Valen.

– Mer ambisjon, og mindre miging, for å si det på godt trøndersk. I 2017 skal SV få gjennomslag for politikken som faktisk gir oss rein luft i byene. Og politikken som faktisk gjør oss like verdensledende innen fornybarteknologi, og innen materialteknologi, og innen bioteknologi, og innen romfartsindustri og moderne, grønn skipsbygging og mye mer bærekraftig fiske – som vi i dag er innen olja. Og vi skal feie Frp ut av samferdselsdepartementet, ta steget inn i det 21. århundre og bygge lyntog. Om to år er det slutt på klimasomling, ødsel og slendrian. Det er SVs jobb. Til arbeid!

 

Del dette