open menu

Vi trenger klimaforlik for transportsektoren

Det er nå vi legger grunnlaget for betydelige utslippskutt fra transportsektoren i 2030, derfor må partiene på stortinget bli enige om klare klimamål for transportsektoren.

– Regjeringen kommer aldri til å få ned norske utslipp. Da må opposisjonen må ta ansvaret, sa SV-leder Audun Lysbakken i sin tale til landsstyremøtet.

Lysbakken tok til orde for at Stortinget må vedta et mål om konkrete utslippskutt i transportsektoren fram mot 2030. Dette må gjøres rett etter klimaforhandlingene i Paris.

Et klimaforlik for transportsektoren bør bygge på:

1. et konkret mål om å kutte klimagassutslippene i transportsektoren med 40 prosent innen 2030. Målet skal være styrende for arbeidet med nasjonal transportplan, og for omleggingen av bilavgiftene.

2. et styrende mål for bilavgiftene om at 9 av 10 nye biler som selges fra 2020 skal være nullutslippsbiler.

3. at tog skal være den naturlig foretrukne reisemåten mellom de store byene i Norge.

– Før Norges nye klimamål er på plass, kommer Norge til å ha laget en ny nasjonal transportplan. Og bilene som kjøpes inn nå, vil fremdeles være på veiene i 2030, sa Lysbakken.

Klimaforhandlingene i Paris, som starter neste uke, kommer til å resultere i at hvert enkelt land selv må ta ansvar for jobben med å kutte utslippene. Utslippene må kuttes mer enn det alle hvert enkel land nå legger opp til. Da må Norge ta sitt ansvar.

– Nåværende klimaminister og samferdselsminister gjør alt for lite, og vi kan ikke vente til at FrP er ute av regjeringskontorene med å legge grunnlaget for utslippskutt fra transportsektoren i 2030.

 

Del dette