open menu

SV ikke med på flyktningforlik

SV har i dag besluttet at partiet ikke kan slutte seg til forslaget til et flyktningforlik på Stortinget.

SV mener at dette svaret på dagens utfordringer burde vært en bred avtale i Stortinget som sørget for at de menneskene som åpenbart vil få bli her i landet fikk behandlet sine søknader raskt, vi burde innført et nytt bosettingssystem som fikk folk ut av mottak og ut i en kommune, som ga rett til barnehage til asylsøkernes barn, mulighet til å arbeide for folk som venter på å få opphold og en langt bedre norskopplæring. Dette burde vært kombinert med tiltak for å unngå at folk uten vesentlig beskyttelsesbehov legger ut på farlige reiser for å komme til Norge.

– SV støtter en rekke forslag som kan bidra til raskere retur av personer uten beskyttelsesbehov. Slik innstramming trengs i dagens situasjon. Dessverre får vi et forlik som inneholder en rekke innstrammingsforslag som i stedet rammer de menneskene som vil få opphold i Norge. SV kan ikke være med på et forlik som vil ødelegge for integreringen, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Vi var beredt til å støtte forslag vi egentlig er mot, hvis vi kunne få gjennomslag for forslag vi mener er viktige nå, fortsetter Lysbakken. Han peker på den lave bemanningen i mottak for asylsøkerbarn som et eksempel på en akutt utfordring hvor SV prøvde å få til forbedring, uten å få gjennomslag.

– I forhandlinger må man gi og ta, men i disse forhandlingene ble vi bare invitert til å gi. Forliket gjenspeiler at Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet igjen har funnet hverandre i flyktningpolitikken. SV er i opposisjon til denne innstrammingsalliansen, sier Lysbakken.
SV er særlig kritisk til at midlertidig opphold skal bli mer vanlig i Norge, at kravene til familiegjenforening skal skjerpes og at flyktninger skal miste rettigheter til pensjon og andre grunnleggende sosiale ytelser.

Vi bør ikke forsøke å skape ro ved å la oss besette av kortsiktig innstrammingshysteri, og spre illusjonen om at litt strengere flyktningpolitikk vil gjøre at Norge kan dytte asylsøkerne som banker på vår dør over til nabolandene. Etter SVs vurdering er det dette det politiske flertallet gjør i avtalen de presenterer i dag.

– Det er veldig uheldig, både økonomisk og sosialt, at vi undergraver integreringen av dem vi vet kommer til å få opphold i Norge. Å skape god integrering burde være politikernes hovedoppgave nå. I stedet får vi forslag som vil føre til utenforskap og fattigdom, sier Lysbakken.

– Nå gjelder det at vi holder hodet kaldt. Situasjonen vi er i nå er ikke først og fremst en krise for Norge, men for de som risikerer livet i flukt fra krig og nød for å leve i trygghet. Det er en illusjon å tro at vi kan unngå at det kommer flyktninger til Norge, og det er usolidarisk å stramme inn med mål om å få asylsøkerne til å velge nabolandene våre i stedet for oss, sier SVs leder.

Del dette